Propozycje śpiewów liturgicznych

DN – Droga do Nieba; Sd – Śpiewnik kościelny ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX; Sdl – Śpiewnik kościelny ks. J. Siedleckiego, wyd. XL; EX - śpiewnik Exultate Deo; SL – Śpiewnik liturgiczny TN KUL; SP – Skarbiec pieśni kościelnych ks. A. Reginka (Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej); Ź – Źródło. Śpiewnik do użytku parafialnego

Rodzaj mszy:

(D) - msza dla dorosłych; (M) - msza dla młodzieży; (d) - msza dla dzieci; (N) - nabożeństwo;
Wypełnij formularz

Dzień:
Tytuł:
Kolor:
Rodzaj mszy:
Opracował:
Nazwa Symbol
Śpiewy przed mszą - nauka:
Śpiew na wejście:
Aspersja:
Śpiew na przygotowanie darów:
Śpiew na komunię:


Śpiew na uwielbienie:
Śpiew na zakończenie:
Nabożeństwo:
Załącz plik:
Twoje Miasto / Parafia:
Twój mail - jeśli go podasz, będziesz mógł usunąć propozycję:
Przepisz kod z obrazka:


2017-07-29
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Ty, Boże wszystko wiesz
A:

Pd:
Bóg jest miłością
K:
Chwalmy niewysłowiony

U:
Wszystko Tobie
Z:
Króluj nam, Chryste
2017-07-26
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Kto się w opiekę
A:

Pd:
O, Maryjo przyjm w ofierze
K:
Już przyszedł Jezus ukochany

U:
Godzien jesteś
Z:
Matko Niebieskiego Pana
2017-07-25
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Pod Twą obronę
A:

Pd:
Kochajmy Pana
K:
Jeden chleb

U:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Z:
Każda żyjąca dusza
2017-07-24
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Boże, zmiłuj się nad nami
A:

Pd:
Zobaczcie jak wielką miłość
K:
Panie dobry jak chleb

U:
Niech z serc popłynie
Z:
Maryjo, ja Twe dziecię
2017-07-23
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Nie rzucim Chryste
A:

Pd:
Ojcze z niebios
K:
Jeden chleb

U:
Jezusowi cześć i chwała
Z:
Z dawna Polski
2017-07-23
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Boże zmiłuj się nad nami
Siedl. 592
A:


Pd:
Głoś Imię Pana
Siedl. 604
K:
O mój Jezu w Hostii skryty
Siedl. 257

U:
Przyjdę do Was w moim Duchu
---
Z:
Abba Ojcze
---
2017-07-22
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Nasze plany i nadzieje
A:

Pd:
Każda żyjąca dusza
K:
Jezusa ukrytego

U:
Niech będzie chwała
Z:
Kochajmy Pana
2017-07-21
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Króluj nam, Chryste
A:

Pd:
Ojcze z niebios
K:
Idzie, idzie Bóg Prawdziwy

U:
Niech będzie chwała
Z:
Każda żyjąca dusza
2017-07-20
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
O, Panie, Tyś moim Pasterzem
A:

Pd:
Gwiazdo zaranna
K:
O, Święta Uczto

U:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Z:
Głoś Imię Pana
2017-07-19
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
A:

Pd:
Trwajmy mocni w wierze
K:
Już przyszedł Jezus ukochany

U:
Wszystko Tobie
Z:
Boże mocny, Boże cudów
2017-07-18
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Nasze plany i nadzieje
A:

Pd:
Ojcze z niebios
K:
Ja wiem w kogo ja wierzę

U:
Dzięki, o Panie
Z:
Być bliżej Ciebie chcę
2017-07-16
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Boże w dobroci
A:

Pd:
Pod Twą obronę
K:
Już przyszedł Jezus ukochany

U:
Jezu, zostań w nas
Z:
Pójdź do Jezusa
2017-07-16
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Boże w dobroci
Siedl. 102
A:


Pd:
Czego chcesz od nas Panie
Siedl. 599
K:
Jezu w Hostii Utajony
Siedl. 246

U:
O Boże dzięki Ci składamy
Siedl. 704
Z:
Weź w Swą Opiekę
Siedl. 394
2017-07-15
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Chrystus Chrystus
A:

Pd:
Jezus przez życie mnie wiedzie
K:
Jeden chleb

U:
Niech z serc popłynie
Z:
Niech dziś z naszych serc i dusz
2017-07-15
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
O Panie Tyś moim Pasterzem
Siedl. 612
A:


Pd:
Przykazanie nowe daję Wam
Siedl. 612
K:
Bóg kiedyś stał się jednym z nas
Siedl. 593

U:
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
Siedl. 702
Z:
Niechaj z nami będzie Pan
Siedl. 609
2017-07-14
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Każda żyjąca dusza
Siedl. 288
A:


Pd:
O niewysłowione szczęście zajaśniało
Siedl. 296
K:
Panie nie jestem godzien
Siedl. 699

U:
Miłosierdzie Boże w Sercu Jezusa wcielone
---
Z:
Twemu Sercu cześć składamy
Siedl. 303
2017-07-13
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Bogurodzica
A:

Pd:
Niepokalana Słoneczna Pani
K:
Bądźże pozdrowiona

U:
Cóż Ci Jezu damy
Z:
Usłysz Bożej Matki głos
2017-07-13
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
O Panie Tyś moim Pasterzem
Siedl. 612
A:


Pd:
Ciebie całą duszą pragnę
Siedl. 588
K:
Jezusa ukrytego
Siedl. 247

U:
Niech będzie Bóg uwielbiony
Siedl. 252
Z:
Jak szczęśliwa Polska cała
Siedl. 340
2017-07-12
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Idźcie na cały świat
A:

Pd:
Wy jesteście na ziemi światłem Mym
K:
Już przyszedł Jezus ukochany

U:
Dzięki, o Panie
Z:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
2017-07-11
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Abba Ojcze
A:

Pd:
Jezus przez życie mnie wiedzie
K:
Idzie, idzie Bóg Prawdziwy

U:
Ojcze, chwała Tobie
Z:
Chwalcie Pana wszyscy
2017-07-11
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
O Panie Tyś moim Pasterzem
Siedl. 612
A:


Pd:
Chrystus Chrystus to nadzieja cała nasza
Siedl. 596
K:
O Panie Ty nam dajesz
---

U:
Boski Chleb Życiem Jest
---
Z:
Króluj nam Chryste
Siedl. 315
2017-07-10
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Pod Twą obronę
A:

Pd:
O niewysłowione
K:
Chwalmy niewysłowiony

U:
Jezu, zostań w nas
Z:
Ojcze z niebios
2017-07-10
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Pod Twą Obronę
Siedl. 617
A:


Pd:
O Panie Tyś moim Pasterzem
Siedl. 612
K:
Panie dobry jak chleb
Siedl. 264

U:
O cuda cuda dzisiaj niepojęte
---
Z:
Idźmy tulmy się
Siedl. 339
2017-07-09
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Bądź uwielbiony Miłosierny Boże
Siedl. 199
A:


Pd:
Ofiaruję Tobie Panie Mój
---
K:
Cóż Ci Jezu damy
Siedl. 598

U:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Siedl. 622
Z:
Abba Ojcze
---
2017-07-09
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Abba Ojcze
A:

Pd:
Niechaj z nami będzie Pan
K:
Panie dobry jak chleb

U:
Wszystko Tobie
Z:
Zobaczcie jak wielką miłość
2017-07-09
(D)
O:
Jakub K.
Pm:

W:
Boże, obdarz Kościół Twój.
A:

Pd:
Każda żyjąca dusza.
K:
Przyjdźcie do mnie wszyscy,
Kochajmy Pana.

U:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń.
Z:
Maryjo, ja Twe dziecię.
2017-07-08
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Nasze plany i nadzieje
A:

Pd:
Com przyrzekł Bogu
K:
Pan Jezus już się zbliża

U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z:
Z tej biednej ziemi
2017-07-08
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
O Panie Tyś moim Pasterzem
Siedl. 612
A:


Pd:
Wszystko Tobie oddać pragnę
Siedl. 632
K:
Panie pragnienia ludzkich serc
Siedl. 265

U:
Boski Chleb Życiem Jest
---
Z:
W każdym strapieniu
Siedl. 209
2017-07-07
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Kochajmy Pana
Siedl. 290
A:


Pd:
Witaj Krynico dobra wszelakiego
Siedl. 304
K:
Jezusowi cześć i chwała
Siedl. 248

U:
Dzięki o Panie
Siedl. 601
Z:
Pobłogosław Jezu drogi
Siedl. 298
2017-07-07
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Kochajmy Pana
A:

Pd:
Serce Twe, Jezu
K:
O niewysłowione

U:
Cóż Ci Jezu damy
Z:
Pobłogosław, Jezu drogi
2017-07-06
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Ty, Boże wszystko wiesz
A:

Pd:
Czarna Madonna
K:
Panie dobry jak chleb

U:
Dzięki, o Panie
Z:
Usłysz Bożej Matki głos
2017-07-06
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
O Patronko święta w niebie
Siedl. 579
A:


Pd:
Mój Jezu Ufam Tobie
Siedl. 204
K:
Jezu w Hostii Utajony
Siedl. 246

U:
Niech zawsze i wszędzie
Siedl. 253
Z:
Zdrowaś Maryjo Bogarodzico
Siedl. 406
2017-07-05
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
O Panie Tyś moim Pasterzem
Siedl. 612
A:


Pd:
Wskaż mi Panie Twoje drogi
---
K:
Pan zstąpił z Nieba
Siedl. 263

U:
Bądź pochwalon na wieki
Siedl. 232
Z:
Gdy idziemy poprzez świat
---
2017-07-05
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Gdy nas ogarnie trwoga
A:

Pd:
Otocz pomocą, Matko Swe dzieci
K:
Bądźże pozdrowiona

U:
Niech z serc popłynie
Z:
Czarna Madonna
2017-07-04
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Jeden jest tylko Pan
---
A:


Pd:
Boże mocny Boże cudów
Siedl. 590
K:
Jezusa ukrytego
Siedl. 247

U:
Boski Chleb Życiem Jest
---
Z:
Niechaj z nami będzie Pan
Siedl. 609
2017-07-04
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Kto się w opiekę
A:

Pd:
Com przyrzekł Bogu
K:
O mój Jezu, w Hostii skryty

U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z:
Kochajmy Pana
2017-07-03
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Chwała Wam Apostołowie
Siedl. 573
A:


Pd:
Idźcie na cały świat
Siedl. 222
K:
Zbliżam się w pokorze
Siedl. 283

U:
Boże mój Boże szukam Ciebie
---
Z:
Weź w Swą Opiekę
Siedl. 394
2017-07-03
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Nasze plany i nadzieje
A:

Pd:
Jezusowi cześć i chwała
K:
Jezusa ukrytego

U:
Wszystko Tobie
Z:
Kochajmy Pana
2017-07-02
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Głoś Imię Pana
A:

Pd:
Pod Twą obronę
K:
Bądźże pozdrowiona

U:
Jezusowi cześć i chwała
Z:
Każda żyjąca dusza
2017-07-02
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Liczę na Ciebie Ojcze
---
A:


Pd:
Być bliżej Ciebie chcę
Siedl. 594
K:
Zbliżam się w pokorze
Siedl. 283

U:
Jezu Ufam Tobie
Siedl. 200
Z:
Gwiazdo Zaranna
Siedl. 338
2017-07-01
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Pod Twą obronę
A:

Pd:
Króluj nam, Chryste
K:
Bądźże pozdrowiona

U:
Niech będzie chwała
Z:
Ojcze z niebios
2017-07-01
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Pomnij Marjo Matko Miła
Siedl. 382
A:


Pd:
Dzisiaj pozdrawiamy Maryjo Ciebie
Siedl. 334
K:
Panie zostań z nami
---

U:
Niech żyje Jezus
Siedl. 610
Z:
Idźmy tulmy się
Siedl. 339
2017-06-30
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Nasz Pan jest Dobrym Pasterzem
A:

Pd:
Ojcze z niebios
K:
Zróbcie Mu miejsce

U:
Serca nasze
Z:
Każda żyjąca dusza
2017-06-29
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Dziś wzywam Was, Bracia najmilsi
A:

Pd:
Trwajmy mocni w wierze
K:
Panie dobry jak chleb

U:
Niech żyje Jezus zawsze w sercu mym
Z:
Święci Patronowie
2017-06-28
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Idźcie na cały świat
A:

Pd:
Z tej biednej ziemi
K:
Pan wieczernik przygotował

U:
Cóż Ci Jezu damy
Z:
O niewysłowione
2017-06-27
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Jeden w naturze
A:

Pd:
Każda żyjąca dusza
K:
Pan Jezus już się zbliża

U:
Niech z serc popłynie
Z:
Przyjdźcie do mnie wszyscy
2017-06-26
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Niechaj z nami będzie Pan
A:

Pd:
Com przyrzekł Bogu
K:
Jeden chleb

U:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Z:
Pobłogosław, Jezu drogi
2017-06-25
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Abba Ojcze
A:

Pd:
Kochajmy Pana
K:
Ja wiem w kogo ja wierzę

U:
Dzięki, o Panie
Z:
Twemu Sercu
2017-06-25
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Kto się w opiekę
Siedl. 608
A:


Pd:
Pójdź do Jezusa
Siedl. 618
K:
O mój Jezu w Hostii skryty
Siedl. 257

U:
Ty jesteś źródłem życia
Siedl. 772
Z:
Twemu Sercu cześć składamy
Siedl. 303
2017-06-24
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Ty, Boże wszystko wiesz
A:

Pd:
Każda żyjąca dusza
K:
Panie dobry jak chleb

U:
Wszystko Tobie
Z:
Kochajmy Pana
2017-06-24
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Głoś Imię Pana
Siedl. 604
A:


Pd:
Każda żyjąca dusza
Siedl. 288
K:
Panie dobry jak chleb
Siedl. 264

U:
Boże mój Boże szukam Ciebie
---
Z:
Jezu Tyś jest światłością
Siedl. 765
2017-06-23
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Twemu Sercu cześć składamy
Siedl. 303
A:


Pd:
Błogi czas nam teraz świeci
Siedl. 286
K:
Niechaj Serce Jezusowe będzie pochwalone
---

U:
Serce Jezusa proszę najgoręcej
Siedl. 299
Z:
Najświętsze Serce Boże
Siedl. 291
2017-06-23
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Każda żyjąca dusza
A:

Pd:
Twemu Sercu
K:
O niewysłowione

U:
Cóż Ci Jezu damy
Z:
Niech dziś z naszych serc i dusz
2017-06-22
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Kłaniam się Tobie
Siedl. 251
A:


Pd:
Pan wieczernik przygotował
Siedl. 262
K:
O Jezu w Hostii Białej
---

U:
Niech będzie Bóg uwielbiony
Siedl. 252
Z:
Poświęcenie wianków: Ojcze z Niebios
Siedl. 611
Z: Twemu Sercu cześć składamy
Siedl. 303
2017-06-22
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Boże lud Twój
A:

Pd:
Z rąk kapłańskich
K:
Panie, pragnienia ludzkich serc

U:
Niech z serc popłynie
Z:
Już ofiara dokonana
2017-06-21
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Pan zstąpił z Nieba
Siedl. 263
A:


Pd:
Jezu Miłości Twej
Siedl. 245
K:
O mój Jezu w Hostii skryty
Siedl. 257

U:
Boski Chleb Życiem Jest
---
Z:
O niewysłowione szczęscie zajaśniało
Siedl. 296
2017-06-21
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Bogurodzica
A:

Pd:
Nie opuszczaj nas
K:
Idzie, idzie Bóg Prawdziwy

U:
Czego chcesz od nas, Panie
Z:
Maryjo, ja Twe dziecię
2017-06-20
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Jezu w Hostii Utajony
Siedl. 246
A:


Pd:
Jam jest chlebem żywym
Siedl. 241
K:
Bądźże pozdrowiona
Siedl. 233

U:
Dzięki o Panie
Siedl. 601
Z:
Bądź pozdrowione Serce mego Pana
Siedl. 285
2017-06-20
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
O, Ty Przedwieczny
A:

Pd:
Abba Ojcze
K:
Ja wiem w kogo ja wierzę

U:
Jezu, zostań w nas
Z:
Kochajmy Pana
2017-06-19
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Chwalmy Niewysłowiony Sakrament Uwielbiony
Siedl. 235
A:


Pd:
Jeden Chleb
Siedl. 242
K:
Oto Święte Ciało Pana
Siedl. 260

U:
Chleb Niebiański
---
Z:
Serce Jezusa źródło miłości
---
2017-06-18
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
O niewysłowione szczęście zajaśniało
Siedl. 296
A:


Pd:
Głoś Imię Pana
Siedl. 604
K:
Upadnij na kolana
Siedl. 278

U:
Dzięki o Panie
Siedl. 601
Z:
Królowej Anielskiej śpiewajmy
Siedl. 344
2017-06-17
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Abba Ojcze
A:

Pd:
Pójdź do Jezusa
K:
Panie dobry jak chleb

U:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Z:
Cóż Ci, Jezu damy
2017-06-17
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Pan zstąpił z Nieba
Siedl. 263
A:


Pd:
Jeden Chleb
Siedl. 242
K:
Panie dobry jak chleb
Siedl. 264

U:
Już przyszedł Jezus ukochany
---
Z:
Twemu Sercu cześć składamy
Siedl. 303
2017-06-16
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Niechaj z nami będzie Pan
A:

Pd:
Jezus przez życie mnie wiedzie
K:
Bądźże pozdrowiona

U:
Duszo Chrystusowa
Z:
Serce Twe, Jezu
2017-06-16
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Kłaniam się Tobie
Siedl. 251
A:


Pd:
Jezu w Hostii Utajony
Siedl. 246
K:
Oto Święte Ciało Pana
Siedl. 260

U:
Tyś do serca mego wstąpił Boże
---
Z:
Każda Żyjąca Dusza
Siedl. 288
2017-06-15
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Panie dobry jak chleb
A:

Pd:
Jeden chleb
K:
Pan wieczernik przygotował

U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z:
Ja wiem w kogo ja wierzę
2017-06-15
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Zróbcie Mu Miejsce
Siedl. 284
A:


Pd:
Chwalmy Niewysłowiony Sakrament uwielbiony
Siedl. 235
K:
Bądźże pozdrowiona
Siedl. 233
Pan zstąpił z Nieba
Siedl. 263

U:
Boski Chleb Życiem Jest
---
Z:
Boże coś Polskę
Siedl. 635
2017-06-14
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Bogurodzica
A:

Pd:
Króluj nam, Chryste
K:
Jezu w Hostii utajony

U:
Ojcze, chwała Tobie
Z:
Pójdźcie błogosławić Pana
2017-06-14
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Boże obdarz Kościół Twój
Siedl. 591
A:


Pd:
Ofiaruję Tobie Panie Mój
---
K:
Jezu miłości Twej
Siedl. 245

U:
Niech zawsze i wszędzie
Siedl. 253
Z:
Zdrowaś Maryjo Bogarodzico
Siedl. 406
2017-06-13
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Nasze plany i nadzieje
A:

Pd:
Każda żyjąca dusza
K:
Jeden chleb

U:
Serca nasze
Z:
Niepokalana Słoneczna Pani
2017-06-13
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Święty Antoni z Chlebem
Siedl. 471
A:


Pd:
Gdzie miłość wzajemna
Siedl. 692
K:
O mój Jezu w Hostii skryty
Siedl. 257

U:
Serce Twe Panie dla nas otwarte jest
---
Z:
Niechaj z nami będzie Pan
Siedl. 609
2017-06-12
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Kto się w opiekę
Siedl. 608
A:


Pd:
Dobry Panie uczyń z nas narzędzia
---
K:
U Drzwi Twoich
Siedl. 277

U:
Ojcze chwała Tobie
---
Z:
Gdy idziemy poprzez świat
---
2017-06-11
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Przez Chrztu Świętego
Siedl. 676
A:


Pd:
Trójcy Najświętszej
Siedl. 231
K:
Jezusa ukrytego
Siedl. 247

U:
Chwała Ojcu i Synowi
Siedl. 227
Z:
Niechaj z nami będzie Pan
Siedl. 609
2017-06-11
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Jeden w naturze
A:

Pd:
Być bliżej Ciebie chcę
K:
Zbliżam się w pokorze

U:
Ty, Boże wszystko wiesz
Z:
Nie rzucim Chryste
2017-06-10
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Szczęśliwy i nie zna kaźni
Siedl. 779z
A:


Pd:
Kto się w opiekę
Siedl. 608
K:
Bądźże pozdrowiona
Siedl. 233

U:
Jezu przemień mnie w siebie bo Ty wszystko możesz
---
Z:
Maryjo ja Twe dziecię
Siedl. 348
2017-06-10
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Boże w dobroci
A:

Pd:
Idźcie na cały świat
K:
Już przyszedł Jezus ukochany

U:
Wszystko Tobie
Z:
Kochajmy Pana
2017-06-09
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Kochajmy Pana
Siedl. 290
A:


Pd:
Twemu Sercu cześć składamy
Siedl. 303
K:
Panie nie jestem godzien
Siedl. 699

U:
Dzięki o Panie
Siedl. 601
Z:
Serce Jezusa źródło miłości
---
2017-06-08
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Ludu Kapłański
Siedl. 224
A:


Pd:
Przykazanie nowe daję Wam
Siedl. 621
K:
O Mój Jezu w Hostii Skryty
Siedl. 257

U:
Tyś do serca mego wstąpił Boże
---
Z:
Kapłańskie Serce Jezusa
Siedl. 223
2017-06-08
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Chrystus Chrystus
A:

Pd:
Ludu kaplański
K:
Pan wieczernik przygotował

U:
Godzien jesteś
Z:
Głoś Imię Pana
2017-06-07
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Nasze plany i nadzieje
Siedl. 205
A:


Pd:
Pójdź do Jezusa
Siedl. 618
K:
Jeden Chleb
Siedl. 242

U:
Niech zawsze i wszędzie
Siedl. 253
Z:
Ty wszechmocny Panie
Siedl. 628
2017-06-06
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Głoś Imię Pana
Siedl. 604
A:


Pd:
Każda żyjąca dusza
Siedl. 288
K:
Panie zostań z nami
---

U:
Boże mój Boże szukam Ciebie
---
Z:
Najświętsze Serce Boże
Siedl. 291
2017-06-06
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Kochajmy Pana
A:

Pd:
Niech dziś z naszych serc i dusz
K:
Pan wieczernik przygotował

U:
Jezusowi cześć i chwała
Z:
Pójdź do Jezusa
2017-06-05
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Weź w Swą Opiekę
Siedl. 394
A:


Pd:
Długie wieki czczona w wyniosłej świątyni
---
K:
Jezu miłości Twej
Siedl. 245

U:
O Boże Dzięki Ci Składamy
Siedl. 704
Z:
Błękitne rozwińmy sztandary
Siedl. 321
2017-06-05
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką
A:

Pd:
Matko Najświętsza
K:
Bądźże pozdrowiona

U:
Jezu, zostań w nas
Z:
Weź w swą opiekę
2017-06-04
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Duchu Najświętszy
A:

Pd:
O, Stworzycielu
K:
Pan Jezus już się zbliża

U:
Serca nasze
Z:
Pamiątkę dnia świątecznego
2017-06-04
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Przyjdź Duchu Święty ja pragnę
---
A:
Sekwencja - Przybądź Duchu Święty
Siedl. 219
Pd:
Duchu Najświętszy otwórz usta moje
Siedl. 215
K:
Pamiątkę dnia świątecznego
Siedl. 218

U:
O Stworzycielu Duchu przyjdź
Siedl. 217
Z:
Zwycięzca Śmierci
Siedl. 198
2017-06-03
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Duchu Najświętszy
A:

Pd:
Kochajmy Pana
K:
Pan Jezus już się zbliża

U:
O Zbawcza Hosio, O Stworzycialu, Litania do NSPJ, Przed tak wielkim
Z:
Pamiątkę dnia świątecznego
2017-06-03
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Gdzie miłość wzajemna
Siedl. 692
A:


Pd:
Duchu Najświętszy otwórz usta moje
Siedl. 215
K:
Serca nasze pełne Boga
---

U:
Przyjdę do Was w moim Duchu
---
Z:
Duchu Święty przyjdź prosimy
Siedl. 216
2017-06-02
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Niechaj z nami będzie Pan
A:

Pd:
Barka
K:
Już przyszedł Jezus ukochany

U:
Cóż Ci Jezu damy
Z:
Twemu Sercu
2017-06-02
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Witaj Krynico dobra wszelakiego
Siedl. 304
A:


Pd:
O niewysłowione szczęście zajaśniało
Siedl. 296
K:
Jeden Chleb
Siedl. 242

U:
Niech będzie chwała
---
Z:
Pobłogosław Jezu drogi
Siedl. 298
2017-06-01
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
O niewysłowione
A:

Pd:
Kochajmy Pana
K:
Już przyszedł Jezus ukochany

U:
Wszystko Tobie
Z:
Była cicha i piękna
2017-05-31
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Cześć Maryi
A:

Pd:
O, Maryjo przyjm w ofierze
K:
Pan wieczernik przygotował

U:
Serca nasze
Z:
Ciebie na wieki
2017-05-30
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Chrystus Wodzem
A:

Pd:
Jezus przez życie mnie wiedzie
K:
Jeden chleb

U:
Jezusowi cześć i chwała
Z:
Króluj nam, Chryste
2017-05-29
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Ciebie całą duszą pragnę
A:

Pd:
Wy jesteście na ziemi światłem Mym
K:
Zbliżam się w pokorze

U:
Niech będzie chwała
Z:
Barka
2017-05-28
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Chrystus Pan w Niebo Wstępuje
Siedl. 210
A:


Pd:
Wszystko Tobie oddać pragnę
Siedl. 632
K:
Panie dobry jak chleb
Siedl. 264

U:
Niech będzie chwała
---
Z:
Ciesz się Królowo Anielska
Siedl. 211
2017-05-28
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Chrystus Pan w niebo wstępuje
A:

Pd:
Dziś Chrystus Król
K:
Pan wieczernik przygotował

U:
Jezusowi cześć i chwała
Z:
Ciesz się, Królowo Anielska
2017-05-28
(D)
O:
Eryk
Pm:
numery pieśni z chorału śląskiego
W:
Chrystus Pan w niebo wstępuje
A:


Pd:
Alleluja! Żyw już jest
163
K:
Jeden chleb
228
zbliżam się w pokorze
292
Panie dobry jak chleb
258
U:
Chwała i dziękczynienie
215
Z:
Ciesz się królowo Anielska
184
2017-05-27
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Dzisiaj pozdrawiamy Maryjo Ciebie
Siedl. 334
A:


Pd:
Królowej Anielskiej śpiewajmy
Siedl. 344
K:
O Mój Jezu w Hostii Skryty
Siedl. 257

U:
Jesteśmy piękni Twoim pięknem Panie
---
Z:
Była cicha i piękna
---
2017-05-27
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Chrystus Chrystus
A:

Pd:
Kiedy ranne
K:
Zróbcie Mu miejsce

U:
Jezusowi cześć i chwała
Z:
Już od rana rozśpiewana
2017-05-26
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Kochajmy Pana
Siedl. 290
A:


Pd:
Pod Twą Obronę
Siedl. 617
K:
U Drzwi Twoich
Siedl. 277

U:
Niech zawsze i wszędzie
Siedl. 253
Z:
Otrzyjcie już łzy płaczący
Siedl. 188
2017-05-26
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Bogurodzica
A:

Pd:
Boże w dobroci
K:
Już przyszedł Jezus ukochany

U:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Z:
Matko Niebieskiego Pana
2017-05-25
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Głoś Imię Pana
Siedl. 604
A:


Pd:
Wysławiajmy Chrysta Pana
Siedl. 195
K:
O Jezu w Hostii Białej
---

U:
Niech Żyje Jezus
Siedl. 610
Z:
Chwalcie łąki umajone
Siedl. 326
2017-05-25
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Boże, zmiłuj się nad nami
A:

Pd:
Ciebie całą duszą pragnę
K:
U drzwi Twoich

U:
Ojcze, chwała Tobie
Z:
Już Zbawiciel Jezus żyje
2017-05-24
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Do Ciebie Matko szafarko łask
Siedl. 331
A:


Pd:
Serdeczna Matko
Siedl. 390
K:
Chrystus Pan karmi nas
Siedl. 701

U:
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
Siedl. 702
Z:
Gwiazdo Zaranna
Siedl. 338
2017-05-24
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Otocz pomocą Matko, swe dzieci
A:

Pd:
O, Maryjo przyjm w ofierze
K:
Panie dobry jak chleb

U:
Niech z serc popłynie
Z:
Usłysz Bożej Matki głos
2017-05-23
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Wesoły nam dzień dziś nastał
Siedl. 193
A:


Pd:
Gdzie miłość wzajemna
Siedl. 692
K:
Serca nasze pełne Boga
---

U:
Tyś do serca mego wstąpił Boże
---
Z:
Jezu Ufam Tobie
Siedl. 200
2017-05-23
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Wstał Pan Chrystus
A:

Pd:
Zobaczcie jak wielką miłość
K:
Pan Jezus już się zbliża

U:
Jezu, zostań w nas
Z:
Królowej Anielskiej
2017-05-22
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Wstał Pan Chrystus
Siedl. 194
A:


Pd:
Alleluja O dniu radosny pełen chwał
Siedl. 176
K:
Bóg kiedyś stał się jednym z nas
Siedl. 593

U:
Niech będzie miłość wśród ludzi
---
Z:
Otrzyjcie już łzy płaczący
Siedl. 188
2017-05-22
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Jezus przez życie mnie wiedzie
A:

Pd:
Już Zbawiciel Jezus żyje
K:
Zróbcie Mu miejsce

U:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Z:
Wstał Pan Chrystus
2017-05-21
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Zwycięzca Śmierci
Siedl. 198
A:


Pd:
Chrystus Pan Zmartwychwstał
Siedl. 178
K:
Jezu w Hostii Utajony
Siedl. 246

U:
Boże mój Boże szukam Ciebie
---
Z:
Najpiękniejszy miesiąc maj
---
2017-05-21
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Ty, Boże wszystko wiesz
A:

Pd:
Już Zbawiciel Jezus żyje
K:
Panie dobry jak chleb

U:
Ojcze, chwała Tobie
Z:
Nie zna śmierci Pan żywota
2017-05-20
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Bogurodzica
A:

Pd:
Dziś Chrystus Król
K:
Pan Jezus już się zbliża

U:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Z:
Wesel się, Królowo miła
2017-05-20
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Otrzyjcie już łzy płaczący
Siedl. 188
A:


Pd:
Zmartwychwstał Pan (O śmierci gdzie...)
---
K:
Panie zostań z nami
---

U:
Bądź pochwalon na wieki
Siedl. 232
Z:
Czarna Madonno
---
2017-05-19
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Nasze plany i nadzieje
A:

Pd:
Zwycięzca śmierci
K:
Jezusa ukrytego

U:
Cóż Ci Jezu damy
Z:
Pobłogosław, Jezu drogi
2017-05-19
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Nasze plany i nadzieje
Siedl. 205
A:


Pd:
Alleluja żyje Pan
Siedl. 177
K:
U Drzwi Twoich
Siedl. 277

U:
Tobie chwała Jezu Królu naszych serc
---
Z:
Nie zna śmierci Pan żywota
Siedl. 184
2017-05-18
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Chwalcie o wierni miłości cud
A:

Pd:
O, Janie Pawle dziś Twój głos
K:
Na Ucztę Pana

U:
Wszystko Tobie
Z:
Barka
2017-05-18
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Alleluja Biją Dzwony
Siedl. 173
A:


Pd:
Chrystus zmartwychwstan jest
Siedl. 179
K:
Jezusowi cześć i chwała
Siedl. 248

U:
Ojcze chwała Tobie
---
Z:
Jak szczęśliwa Polska cała
Siedl. 340
2017-05-17
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
O, Panie, Tyś moim Pasterzem
A:

Pd:
Do Twej dążym kaplicy
K:
Ja wiem w kogo ja wierzę

U:
Jezu, zostań w nas
Z:
Cześć Maryi
2017-05-17
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Gdy nas ogarnie trwoga
Siedl. 335
A:


Pd:
Liczę na Ciebie Ojcze
---
K:
Upadnij na kolana
Siedl. 278

U:
Chwała i dziękczynienie
Siedl. 236
Z:
Pomnij Marjo Matko Miła
Siedl. 382
2017-05-16
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Barka
A:

Pd:
Być bliżej Ciebie chcę
K:
Jezu w Hostii utajony

U:
Modlitwa ks. Piotra Skargi
Z:
Wstał Pan Chrystus
2017-05-16
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
O Panie Tyś moim Pasterzem
Siedl. 612
A:


Pd:
Miłujcie się wzajemnie
---
K:
Panie dobry jak chleb
Siedl. 264

U:
Boże mój Boże szukam Ciebie
---
Z:
Zwycięzca Śmierci
Siedl. 198
2017-05-15
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Niechaj z nami będzie Pan
A:

Pd:
Już Zbawiciel Jezus żyje
K:
Zbliżam się w pokorze

U:
Dzięki, o Panie
Z:
Otrzyjcie już łzy płaczący
2017-05-15
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Nie zna śmierci Pan żywota
Siedl. 184
A:


Pd:
Dziś Chrystus Król wiecznej chwały
Siedl. 180
K:
Jezusa ukrytego
Siedl. 247

U:
Bądź pochwalon na wieki
Siedl. 232
Z:
Chwalcie łąki umajone
Siedl. 326
2017-05-14
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Chrystus Chrystus
A:

Pd:
Nie zna śmierci Pan żywota
K:
Na Ucztę Pana

U:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Z:
Niepokalana Słoneczna Pani
2017-05-14
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Wesoły nam dzień dziś nastał
Siedl. 193
A:


Pd:
Pan zmartwychwstał i jest z nami
Siedl. 189
K:
Bądźże pozdrowiona
Siedl. 233

U:
Wielbić Pana Chcę
Siedl. 776
Z:
Zwycięzca Śmierci
Siedl. 198
2017-05-13
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Z dalekiej Fatimy
A:

Pd:
Gwiazdo zaranna
K:
Bądźże pozdrowiona

U:
Dzięki, o Panie
Z:
Niepokalana Słoneczna Pani
2017-05-13
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Z Dalekiej Fatimy
Siedl. 401
A:


Pd:
Przychodzisz do nas Maryjo z Twoim Fatimskim wezwaniem
Siedl. 388
K:
Chrystus Pan karmi nas
Siedl. 701

U:
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
Siedl. 702
Z:
Idźmy tulmy się
Siedl. 339
2017-05-12
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Niechaj z nami będzie Pan
A:

Pd:
Nie zna śmierci Pan żywota
K:
Panie, pragnienia ludzkich serc

U:
Niech będzie chwała
Z:
Zwycięzca śmierci
2017-05-12
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Kochajmy Pana
Siedl. 290
A:


Pd:
Przyjmij o Najświętszy Panie
Siedl. 695
K:
Niechaj Serce Jezusowe będzie pochwalone
---

U:
Będę śpiewał Tobie mocy moja
---
Z:
Otrzyjcie już łzy płaczący
Siedl. 188
2017-05-11
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Ty, Boże wszystko wiesz
A:

Pd:
Dziś Chrystus Król
K:
Pan wieczernik przygotował

U:
Jezusowi cześć i chwała
Z:
Boże, zmiłuj się nad nami
2017-05-11
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Już Zbawiciel Jezus Żyje
Siedl. 181
A:


Pd:
Idźcie na cały świat
Siedl. 222
K:
Panie zostań z nami
---

U:
Dzięki o Panie
Siedl. 601
Z:
Najpiękniejszy miesiąc maj
---
2017-05-10
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Wesoły nam dzień dziś nastał
Siedl. 193
A:


Pd:
Złóżcie troski żałujący
Siedl. 196
K:
Jezusa ukrytego
Siedl. 247

U:
Boże mój Boże szukam Ciebie
---
Z:
Chrystus zmartwychwstan jest
Siedl. 179
2017-05-10
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Wesoły nam dzień dziś nastał
A:

Pd:
Wesel się, Królowo miła
K:
O, Święta Uczto

U:
Jezu, zostań w nas
Z:
Otrzyjcie już łzy płaczący
2017-05-09
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Abba Ojcze
A:

Pd:
Nasze plany i nadzieje
K:
Ja wiem w kogo ja wierzę

U:
Duszo Chrystusowa
Z:
Niepokalana Słoneczna Pani
2017-05-09
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Zwycięzca Śmierci
Siedl. 198
A:


Pd:
Chrystus znartwychwstan jest
Siedl. 179
K:
Jezusowi cześć i chwała
Siedl. 248

U:
W Tobie Żyję
---
Z:
Najpiękniejszy miesiąc maj
---
2017-05-08
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Chrystus Wodzem
A:

Pd:
Bóg jest miłością
K:
O mój Jezu, w Hostii skryty

U:
Modlitwa ks. Piotra Skargi
Z:
Wesel się, Królowo miła
2017-05-08
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
O Panie Tyś moim Pasterzem
Siedl. 612
A:


Pd:
Nie zna śmierci Pan żywota
Siedl. 184
K:
Upadnij na kolana
Siedl. 278

U:
Wielbić Pana Chcę
Siedl. 776
Z:
Święty Stanisławie Patronie Nasz
Siedl. 450
2017-05-07
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
O Panie Tyś moim Pasterzem
Siedl. 612
A:


Pd:
Jam jest Pasterz dobry
---
K:
Panie pragnienia ludzkich serc
Siedl. 265

U:
Dziękujemy Ci Ojcze nasz
Siedl. 602
Z:
Barka
---
2017-05-07
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
O, Panie, Tyś moim Pasterzem
A:

Pd:
Zwycięzca śmierci
K:
Jeden chleb

U:
Wszystko Tobie
Z:
Wesel się, Królowo miła
2017-05-06
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Głoś Imię Pana
A:

Pd:
Gwiazdo śliczna
K:
Chwalmy niewysłowiony

U:
Dzięki, o Panie
Z:
Zwycięzca śmierci
2017-05-06
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Idźcie na cały świat
Siedl. 222
A:


Pd:
Zmartwychwstał Pan (O śmierci gdzie...)
---
K:
Zbliżam się w pokorze
Siedl. 283

U:
Jezu Tyś jest światłością
Siedl. 765
Z:
Minęły cienie i mroki
Siedl. 182
2017-05-05
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Niechaj z nami będzie Pan
A:

Pd:
Zwycięzca śmierci
K:
Już przyszedł Jezus ukochany

U:
Cóż Ci Jezu damy
Z:
Nie zna śmierci Pan żywota
2017-05-05
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Jeden jest tylko Pan
---
A:


Pd:
Otrzyjcie już łzy płaczący
Siedl. 188
K:
Panie dobry jak chleb
Siedl. 264

U:
Dzięki Ci Panie za Ciało i za Krew
Siedl. 703
Z:
Nie zna śmierci Pan żywota
Siedl. 184
2017-05-04
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Bogurodzica
A:

Pd:
Gwiazdo zaranna
K:
Już przyszedł Jezus ukochany

U:
Niech z serc popłynie
Z:
Weź w swą opiekę
2017-05-04
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
O Panie Tyś moim Pasterzem
Siedl. 612
A:


Pd:
Wesoły nam dzień dziś nastał
Siedl. 193
K:
Jam jest Chlebem żywym
Siedl. 241

U:
Święty zawsze święty
---
Z:
Wesel Się Królowo Miła
Siedl. 191
2017-05-03
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Z dawna Polski
A:

Pd:
Jak szczęśliwa Polska cała
K:
Bądźże pozdrowiona

U:

Z:
My chcemy Boga
2017-05-03
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Z dawna Polski
Siedl. 402
A:


Pd:
Jasnogórska można Pani Maryjo
Siedl. 341
K:
Bądźże pozdrowiona
Siedl. 233
Daj mi Jezusa o Matko moja
---

U:
Magnificat Uwielbiaj duszo moja
Siedl. 779 k
Z:
Boże coś Polskę
Siedl. 635
2017-05-03
(D)
O:
A.Sokulski
Pm:

W:
Z DAWNA POLSKI
A:

Pd:
JASNOGÓRSKA PANI
K:
BĄDŹŻE POZDROWIONA

U:
CHRYSTUS PAN KARMI NAS
Z:
BOŻE COŚ POLSKĘ
2017-05-03
(D)
O:
Michał Stuchły
Pm:

W:
Była cicha
A:

Pd:
Przyjdźcie do mnie wszyscy
K:
Daj mi jezusa

U:
Tobie ja żyję
Z:
Serdeczna Matko
2017-05-02
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Boże, zmiłuj się nad nami
A:

Pd:
Niechaj z nami będzie Pan
K:
Zbliżam się w pokorze

U:
Serca nasze
Z:
Wesel się, Królowo miła
2017-05-02
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
O Panie Tyś moim Pasterzem
Siedl. 612
A:


Pd:
Nie zna śmierci Pan żywota
Siedl. 184
K:
Serca nasze pełne Boga
---

U:
Niech będzie chwała
---
Z:
Chrystus zmartwychwstan jest
Siedl. 179
2017-05-01
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Już Zbawiciel Jezus żyje
A:

Pd:
Wstał Pan Chrystus
K:
Panie, pragnienia ludzkich serc

U:
Ojcze, chwała Tobie
Z:
Wesoły nam dzień dzis nastał
2017-05-01
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Szczęśliwy kto sobie patrona
Siedl. 414
A:


Pd:
Józefie święty patronie
Siedl. 411
K:
O Józefie Ukochany
Siedl. 412
Upadnij na kolana
Siedl. 278

U:
Niech będzie Bóg uwielbiony
Siedl. 252
Z:
Święty Józefie patronie nasz
Siedl. 415
2017-04-30
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Zwycięzca Śmierci
Siedl. 198
A:


Pd:
Chrystus znartwychwstan jest
Siedl. 179
K:
Jezu w Hostii Utajony
Siedl. 246

U:
Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych
---
Z:
Otrzyjcie już łzy płaczący
Siedl. 188
2017-04-30
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Zwycięzca smierci
A:

Pd:
Już Zbawiciel Jezus żyje
K:
Panie dobry jak chleb

U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z:
Dziś Chrysus Król wiecznej chwały
2017-04-29
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
A:

Pd:
Jezus przez życie mnie wiedzie
K:
Idzie, idzie Bóg prawdziwy

U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z:
Wesel się, Królowo miła
2017-04-29
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
O Patronko święta w niebie
Siedl. 579
A:


Pd:
Złóżcie troski żałujący
Siedl. 196
K:
Jezusa ukrytego
Siedl. 247

U:
Wstał Pan Chrystus
Siedl. 194
Z:
Otrzyjcie już łzy płaczący
Siedl. 188
2017-04-29
(D)
O:
Robert
Pm:
Raduj się, nieba Królowo
W:
Nieogarniony całym światem
A:

Pd:
Jeden chleb
K:
Ja wiem w kogo ja wierzę

U:
Alleluja! Żyw już jest
Z:
Weź w Swą opiekę
2017-04-28
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Abba Ojcze
A:

Pd:
Wstał Pan Chrystus
K:
U drzwi Twoich

U:
Dzięki o Panie
Z:
Dziś Chrystus Król wiecznej chwały
2017-04-28
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Nie zna śmierci Pan żywota
Siedl. 184
A:


Pd:
Alleluja biją dzwony
Siedl. 173
K:
Cóż Ci Jezu damy
Siedl. 598

U:
Dzięki o Panie
Siedl. 601
Z:
Otrzyjcie już łzy płaczący
Siedl. 188
2017-04-27
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Pan zmartwychwstał i jest z nami
Siedl. 189
A:


Pd:
Zmartwychwstał Pan (O śmierci gdzie...)
---
K:
Jezu w Hostii Utajony
Siedl. 246

U:
Boże mój Boże szukam Ciebie
---
Z:
Wesel się Królowo miła
Siedl. 191
2017-04-27
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Wesoły nam dzień dziś nastał
A:

Pd:
Wstał Pan Chrystus
K:
Panie dobry jak chleb

U:
Duszo Chrystusowa uświęć mnie
Z:
Już Zbawiciel Jezus żyje
2017-04-26
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Wesel się, Królowo miła
A:

Pd:
Wesoły nam dzień dziś nastał
K:
Jezu w Hostii utajony

U:
Jezusowi cześć i chwała
Z:
Otrzyjcie już łzy płaczący
2017-04-26
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Wesoły nam dzień dziś nastał
Siedl. 193
A:


Pd:
Nie zna śmierci Pan żywota
Siedl. 184
K:
Jeden Chleb
Siedl. 242

U:
Uwielbiamy Cię Jezu Baranku nasz
---
Z:
Otrzyjcie już łzy płaczący
Siedl. 188
2017-04-25
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Ty, Boże wszystko wiesz
A:

Pd:
Idźcie na cały świat
K:
Rzućmy się wszyscy społem

U:
Serca nasze pełne Boga
Z:
Wesel się, Królowo miła
2017-04-25
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Idźcie na cały świat
Siedl. 222
A:


Pd:
O Panie Tyś moim Pasterzem
Siedl. 612
K:
Alleluja biją dzwony
Siedl. 173

U:
Niech będzie chwała
---
Z:
Zwycięzca Śmierci
Siedl. 198
2017-04-24
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Boże, zmiłuj się nad nami
A:

Pd:
Jezus przez życie mnie wiedzie
K:
Zbliżam się w pokorze

U:
Modlitwa ks. Piotra Skargi
Z:
Nie zna śmierci Pan żywota
2017-04-24
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Sławny w męczenników gronie
Siedl. 441
A:


Pd:
O Panie Tyś moim Pasterzem
Siedl. 612
K:
Zmartwychwstał Pan (O śmierci gdzie...)
---

U:
Wstał Pan Chrystus
Siedl. 194
Z:
Boże coś Polskę
Siedl. 635
2017-04-23
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Nasze plany i nadzieje
A:

Pd:
Nie zna śmierci Pan żywota
K:
Otrzyjcie już łzy płaczący
Zbliżam się w pokorze

U:
Modlitwa do Jezusa Miłosiernego
Z:
Weź w Swą opiekę
2017-04-23
(D)
O:
Organmistrz
Pm:

W:
Jezu ufam Tobie
O Krwi i Wodo
A:

Pd:
Miłujcie się wzajemnie
albo Zwycięzca śmierci
K:
Kłaniam się Tobie
Jezu miłości Twej

U:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Z:
Nie zna śmierci
2017-04-23
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Nie zna śmierci Pan żywota
Siedl. 184
A:


Pd:
Mój Jezu ufam Tobie
Siedl. 204
K:
Chrystus zmartwychwstan jest
Siedl. 179
W każdym strapieniu
Siedl. 209

U:
O Krwi i Wodo
Siedl. 206
Z:
Zwycięzca Śmierci
Siedl. 198
2017-04-22
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Już Zbawiciel, Jezus żyje
A:

Pd:
Otrzyjcie już łzy płaczący
K:
Bądźże pozdrowiona

U:
Jezu, zostań w nas
Z:
Wesel się, Królowo miła
2017-04-22
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Dziś Chrystus król wiecznej chwały
Siedl. 180
A:


Pd:
Już Zbawiciel Jezus Żyje
Siedl. 181
K:
Zmartwychwstał Pan (O śmierci gdzie...)
---

U:
Niechaj Cię wielbią Panie
---
Z:
Wesel Się Królowo Miła
Siedl. 191
2017-04-21
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Zwycięzca śmierci
A:

Pd:
Dziś Chrystus Król wiecznej chwały
K:
O Święta Uczto

U:
Dzięki o Panie
Z:
Już Zbawiciel Jezus żyje
2017-04-21
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Chrystus Pan Zmartwychwstał
Siedl. 178
A:


Pd:
Pan zmartwychwstał i jest z nami
Siedl. 189
K:
Zwycięzca Śmierci
Siedl. 198

U:
Święty zawsze święty
---
Z:
Otrzyjcie już łzy płaczący
Siedl. 188
2017-04-20
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Otrzyjcie już łzy płaczący
A:

Pd:
Wstał Pan Chrystus
K:
Idzie, idzie Bóg prawdziwy

U:
Niech z serc popłynie wdzięczny śpiew
Z:
Zwycięzca śmierci
2017-04-19
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Już Zbawiciel Jezus żyje
A:

Pd:
Wesoły nam dzień dziś nastał
K:
Zbliżam się w pokorze

U:
Serca nasze
Z:
Otrzyjcie już łzy płaczący
2017-04-18
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Dziś Chrystus Król wiecznej chwały
A:

Pd:
Wstał Pan Chrystus
K:
Panie dobry jak chleb

U:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Z:
Wesel się, Królowo miła
2017-04-17
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Zwycięzca smierci
A:

Pd:
Dziś Chrystus Król
K:
Abba Ojcze
Jeden chleb

U:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Z:
Nie zna śmierci Pan żywota
2017-04-17
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Zwycięzca Śmierci
Siedl. 198
A:


Pd:
Alleluja biją dzwony
Siedl. 173
K:
Chrystus zmartwychwstan jest
Siedl. 179
Zmartwychwstał Pan (O śmierci gdzie jesteś o śmierci...)
---
Dziś Chrystus Król wiecznej chwały
Siedl. 180
U:
Wstał Pan Chrystus
Siedl. 194
Z:
Wesel się Królowo miła
Siedl. 191
2017-04-16
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Procesja: Wesoły nam dzień dziś nastał
A:
przed Ewangelią: Sekwencja
Pd:
Otrzyjcie już łzy płaczący
K:
Nie zna śmierci Pan żywota
Wstał Pan Chrystus
Zwycięzca śmierci
U:
Ciebie Boga wysławiamy
Z:
Wesel się, Królowo miła
2017-04-16
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Wesoły nam dzień dziś nastał
A:
przed Ewangelią: Sekwencja
Pd:
Otrzyjcie już łzy płaczący
K:
Nie zna śmierci Pan żywota
Wstał Pan Chrystus
Zwycięzca śmierci
U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z:
Wesel się, Królowo miła
2017-04-16
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Procesja: Wesoły nam dzień dziś nastał (Siedl. 193)
Zwycięzca Śmierci (Siedl. 198)
A:
Po powrocie: Przed tak wielkim (Siedl. 270);Niech będzie chwała (---)

Pd:
Chrystus zmartwychwstan jest
Siedl. 179
K:
Zwycięzca Śmierci
Siedl. 198
Wstał Pan Chrystus
Siedl. 194
Dziś Chrystus Król wiecznej chwały
Siedl. 180
Alleluja biją dzwony
Siedl. 173
U:
Ciebie Boga wysławiamy
Siedl. 636
Z:
Otrzyjcie już łzy płaczący
Siedl. 188
2017-04-16
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Wesoły nam dzień dziś nastał
Siedl. 193
A:
Widziałem wodę płynącą
---
Pd:
Chrystus zmartwychwstan jest
Siedl. 179
K:
Zwycięzca Śmierci
Siedl. 198
Wstał Pan Chrystus
Siedl. 194
Alleluja biją dzwony
Siedl. 173
U:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Siedl. 622
Z:
Otrzyjcie już łzy płaczący
Siedl. 188
2017-04-15
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:

A:
Com przyrzekł Bogu
Pd:
Otrzyjcie już łzy płaczący
K:
Nie zna śmierci Pan żywota
Jeden chleb
Panie dobry jak chleb
U:
Dzięki, o Panie
Z:
Wesel się, Królowo miła
2017-04-15
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:

A:
Com Przyrzekł Bogu
Siedl. 672
Pd:
Nie zna śmierci Pan żywota
Siedl. 184
K:
Zwycięzca Śmierci
Siedl. 198
Złóżcie troski żałujący
Siedl. 196
O dniu radosny pełen chwał
Siedl. 176
Panie dobry jak chleb
Siedl. 264
U:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Siedl. 622
Z:
Otrzyjcie już łzy płaczący
Siedl. 188
2017-04-14
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Krzyżu święty nade wszystko
Siedl. 131
A:

Pd:

K:


U:

Z:
W Krzyżu Cierpienie
Siedl. 148
2017-04-14
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:

A:
Adoracja Krzyża: Krzyżu święty, Ludu mój ludu, Krzyżu Chrystusa, Jezu Chryste, Panie Miły, W krzyżu cierpienie, Rozmyślajmy dziś
Pd:

K:
Witam Cię, witam
Wisi na krzyżu
O, Krwi najdroższa
U:
Chwalmy niewysłowiony
Z:
Odszedł Pasterz od nas
2017-04-14
(D)
O:

Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Wejście w ciszy
A:

Pd:

K:


U:

Z:
2017-04-14
(D)
O:
Kamil
Pm:

W:
Propozycji na ten dzień ode mnie chyba nie będzie bo się nie chcą dodać...
A:

Pd:

K:


U:

Z:
2017-04-14
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Wejście w ciszy
A:
Adoracja Krzyża: Ludu mój ludu (Siedl. 133) + Święty Boże (642)
Pd:

K:
Wisi na Krzyżu
Siedl. 149
Krzyżu mój Krzyżu
Siedl. 130
Witam Cię Witam
Siedl. 282
Ach mój Jezu jak Ty klęczysz
Siedl. 120
U:

Z:
Przeniesienie: Odszedł Pasterz Od Nas (Siedl. 163) Przy grobie: Jezu Chryste Panie miły (Siedl. 124)
2017-04-13
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
W Krzyżu Cierpienie
Siedl. 148
A:


Pd:
O Krwi Najdroższa
Siedl. 137
K:
Pan Wieczernik Przygotował
Siedl. 262
Bądźże Pozdrowiona
Siedl. 233
Zbliżam się w pokorze
Siedl. 283
To Ty o Panie Chlebie nasz
Siedl. 275
U:
Niech będzie chwała
---
Z:
Przeniesienie: Sław Języku Tajemnice
Siedl. 160
Pieśń przy Ciemnicy: Ogrodzie Oliwny (Siedl. 138) ; Wyjście w ciszy
2017-04-13
(D)
O:
Organmistrz
Pm:

W:
Ludu Kapłański
A:

Pd:
Ubi Caritas et amor
Miłujcie się wzajemnie
K:
Witaj Pokarmie
Pan wieczernik przygotował
Bądźże pozdrowiona
Kto spożywa moje ciało
U:
Dzięki ci Panie za ciało Twe i Krew
Dziękujemy Ci Ojcze nasz
Z:
Przeniesienie: Sław języku tajemnice
2017-04-13
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Chrystus Chrystus
A:

Pd:
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
K:
Pan wieczernik przygotował
Już przyszedł Jezus ukochany
Abba Ojcze
U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z:
Sław języku tajemnicę
2017-04-12
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Ludu, mój ludu
A:

Pd:
Jezu Chryste, Panie miły
K:
O Krwi Najdroższa

U:
Dzięki o Panie
Z:
Wisi na krzyżu
2017-04-12
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Zbawienie przyszło przez Krzyż
---
A:


Pd:
Oto Jezus umiera
Siedl. 140
K:
Krzyżu Mój Krzyżu
Siedl. 130

U:
---
Z:
W Krzyżu Cierpienie
Siedl. 148
2017-04-11
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Krzyżu Święty nade wszystko
A:

Pd:
W krzyżu cierpienie
K:
Panie dobry jak chleb

U:
Jezu, zostań w nas
Z:
Jezu Chryste, Panie miły
2017-04-11
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Ogrodzie Oliwny
Siedl. 138
A:


Pd:
W Krzyżu Cierpienie
Siedl. 148
K:
Ach mój Jezu jak Ty klęczysz
Siedl. 120

U:
---
---
Z:
Wisi na Krzyżu
Siedl. 149
2017-04-10
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Ach, mój Jezu
A:

Pd:
Ogrodzie Oliwny
K:
Zbliżam się w pokorze

U:
Jezusowi cześć i chwała
Z:
Krzyżu Chrystusa
2017-04-10
(D)
O:
BW
Pm:

W:
Ogrodzie Oliwny
A:

Pd:
Ach mój Jezu
K:
Witaj Pokarmie

U:
Nie rzucim Chryste świątyń Twych
Z:
Boże coś Polskę
2017-04-10
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Jezu Chryste Panie miły
Siedl. 124
A:


Pd:
Ach Królu Mój
Siedl. 119
K:
Witam Cię Witam
Siedl. 282

U:
---
---
Z:
Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony
Siedl. 129
2017-04-09
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Chrystus Wodzem
A:
Bóg nad swym ludem zmiłował się
Pd:
Wisi na krzyżu
K:
Witam Cię witam
Już przyszedł Jezus Ukochany

U:
O Krwi Najdroższa
Z:
Krzyżu Święty nade wszystko
2017-04-09
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Idziesz przez wieki
Siedl. 312
A:
Poświęcenie palm: Chrystus Wodzem
Siedl. 311
Pd:
Ach mój Jezu jak ty klęczysz
Siedl. 120
K:
O Krwi Najdroższa
Siedl. 137
Jezu Chryste Panie miły
Siedl. 124

U:
Tam na wzgórzu stał stary szorstki Krzyż
---
Z:
W Krzyżu Cierpienie
Siedl. 148
2017-04-08
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Jezu Chryste, Panie miły
A:

Pd:
Ludu mój ludu
K:
Zbliżam się w pokorze

U:
Chwała Tobie, Jezu
Z:
Matko Najświętsza
2017-04-08
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony
Siedl. 129
A:


Pd:
Więc my pełni winy do Ciebie wołamy
---
K:
Witam Cię Witam
Siedl. 282

U:
Jezu Baranku zraniony moim grzechem
---
Z:
Dobranoc Głowo Święta
Siedl. 122
2017-04-08
(N)
Przed: Pozwól mi Twe męki śpiewać (Siedl. 143) W: O Zbawcza Hostio (Siedl. 259) Gorzkie żale cz. 3 Któryś za nas... Po kazaniu: Święty Boże (Siedl. 642) Przed bł. Najświętszym Sakramentem: Upadnij na kolana (Siedl. 278) Po bł. NS: Święty zawsze święty (---) Z: Dobranoc Głowo Święta (Siedl. 122)
2017-04-07
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Wisi na krzyżu
A:

Pd:
Kochajmy Pana
K:
Witam Cię witam

U:
Niech z serc popłynie wdzięczny śpiew
Z:
Krzyżu Chrystusa
2017-04-07
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Ludu mój ludu
Siedl. 133
A:


Pd:
Ty któryś gorzko
Siedl. 147
K:
Oto Jezus umiera
Siedl. 140

U:
O cuda cuda dzisiaj niepojęte
---
Z:
W Krzyżu Cierpienie
Siedl. 148
2017-04-06
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Ach, mój Jezu
A:

Pd:
Zawitaj Ukrzyżowany
K:
Już przyszedł Jezus ukochany

U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z:
Rozmyślajmy dziś
2017-04-06
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Krzyżu święty nade wszystko
Siedl. 131
A:


Pd:
Ach Królu Mój
Siedl. 119
K:
Jezu Chryste Panie miły
Siedl. 124

U:
Niech będzie chwała
---
Z:
Witaj Matko Uwielbiona
Siedl. 152
2017-04-05
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Abba Ojcze
A:

Pd:
Nasz Pan jest Dobrym Pasterzem
K:
Pan Jezus już się zbliża

U:
Jezu, zostań w nas
Z:
Jezu Chryste, Panie miły
2017-04-05
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Krzyżu święty nade wszystko
Siedl. 131
A:


Pd:
O Krwi Najdroższa
Siedl. 137
K:
Jezu Chryste Panie miły
Siedl. 124

U:
Chleb Niebiański
---
Z:
Dobranoc Głowo Święta
Siedl. 122
2017-04-04
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Ogrodzie Oliwny
Siedl. 138
A:


Pd:
Krzyżu Chrystusa w Tobie nasze siła
---
K:
Witam Cię Witam
Siedl. 282

U:
Tam na wzgórzu stał stary szorstki Krzyż
---
Z:
Ludu mój ludu
Siedl. 133
2017-04-04
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Wisi na krzyżu
A:

Pd:
Krzyżu Święty nade wszystko
K:
W krzyżu cierpienie

U:
Serca nasze pełne Boga
Z:
Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany
2017-04-03
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Bądź mi litościw
A:

Pd:
Ach, mój Jezu
K:
Bądźże pozdrowiona

U:
Dzięki o Panie
Z:
Krzyżu Święty nade wszystko
2017-04-03
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Króla wznoszą się znamiona
Siedl. 128
A:


Pd:
Panie Ty widzisz
Siedl. 141
K:
Ach mój Jezu jak Ty klęczysz
Siedl. 120

U:
Ta Krew z grzechu obmywa mnie
---
Z:
Wisi na Krzyżu
Siedl. 149
2017-04-02
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Boże miłości, cierpliwy Ojcze
A:

Pd:
Krzyżu Święty nade wszystko
K:
Na Ucztę Pana
Z Twojego boku, Chryste

U:
O Krwi Najdroższa
Z:
Chwalcie, o wierni miłości cud
2017-04-02
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Zawitaj Ukrzyżowany
Siedl. 153
A:


Pd:
Ach mój Jezu jak ty klęczysz
Siedl. 120
K:
Ty któryś gorzko
Siedl. 147

U:
Duszo Chrystusowa
Siedl. 237
Z:
W Krzyżu Cierpienie
Siedl. 148
2017-04-01
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Matko Najświętsza
A:

Pd:
Wisi na krzyżu
K:
O Krwi Najdroższa

U:
Jezusowi cześć i chwała
Z:
Jezu Chryste, Panie miły
2017-04-01
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony
Siedl. 129
A:


Pd:
Rozmyślajmy dziś wierni chrześcijanie
Siedl. 144
K:
Krzyżu Mój Krzyżu
Siedl. 130

U:
Uwielbiamy Cię Jezu Baranku nasz
---
Z:
Stała Matka Boleściwa
Siedl. 146
2017-03-31
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Krzyżu Święty nade wszystko
A:

Pd:
Ludu mój ludu
K:
Witam Cię witam

U:
Cóż Ci, Jezu damy
Z:
Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany
2017-03-30
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Boże lud Twój
A:

Pd:
Z rąk kapłańskich
K:
Pan Jezus już się zbliża

U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z:
Już ofiara dokonana
2017-03-29
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
W krzyżu cierpienie
A:

Pd:
Rozmyślajmy dziś
K:
Zbliżam się w pokorze

U:
Wszystko Tobie
Z:
Wisi na krzyżu
2017-03-28
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Nasze plany i nadzieje
A:

Pd:
Bóg jest miłością
K:
Już przyszedł Jezus ukochany

U:
Niech będzie chwała
Z:
Krzyżu Chrystusa
2017-03-27
(D)
O:

Pm:

W:
Boże mocny
A:

Pd:
Ogrodzie Oliwny
K:
Chwalmy niewysłowiony

U:
Dzięki o Panie
Z:
Ach, mój Jezu
2017-03-26
(D)
O:
Eryk
Pm:
numery pieśni z chorału śląskiego
W:
Bądź mi litościw
109
A:


Pd:
Krzyżu Chrystusa
132
K:
Najświętsze serce
319
Nie opuszczaj nas
322
U:
Dziękczynne Pieśni
298
Z:
Matko Najświętsza
400
2017-03-26
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Wstań, który śpisz
A:

Pd:
Z Twojego boku, Chryste
K:
Pan wieczernik przygotował

U:
Jezu, zostań w nas
Z:
W krzyżu cierpienie
2017-03-26
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Ogrodzie Oliwny
Siedl. 138
A:


Pd:
Rozmyślajmy dziś wierni chrześcijanie
Siedl. 144
K:
Jużem dość pracował
Siedl. 127

U:
Duszo Chrystusowa
Siedl. 237
Z:
Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony
Siedl. 129
2017-03-26
(N)
Numery z wydania z roku 2015. Przed Gorzkimi Żalami: Ach mój Jezu jak Ty klęczysz (Siedl. 120) W: O Zbawcza Hostio (Siedl. 259) Po kazaniu: Święty Boże Święty Mocny (Siedl. 642) Przed bł. Najświętszym Sakramentem: Przed tak wielkim Sakramentem (Siedl. 270) Po bł. NS: Niech będzie chwała (---) Z: Wisi na Krzyżu Pan Stwórca nieba (Siedl. 149)
2017-03-25
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Archanioł Boży Gabryjel
A:

Pd:
Do Twej dążym kaplicy
K:
Bądźże pozdrowiona

U:
Cóż Ci, Jezu damy
Z:
Zdrowaś bądź Maryja
2017-03-25
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Archanioł Boży Gabryjel
Siedl. 12
A:


Pd:
Dzisiaj pozdrawiamy Maryjo Ciebie
Siedl. 334
K:
Chrystus Pan karmi nas
Siedl. 701

U:
Krzyżu Mój Krzyżu
Siedl. 130
Z:
Zdrowaś Maryjo Bogarodzico
Siedl. 406
2017-03-24
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Wstań, który śpisz
A:

Pd:
Wisi na krzyżu
K:
Witam Cię witam

U:
Jezu, zostań w nas
Z:
Każda żyjąca dusza
2017-03-23
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Abba Ojcze
A:

Pd:
Krzyżu Święty nade wszystko
K:
Zbliżam się w pokorze

U:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Z:
Boże wielki w swej mądrości
2017-03-23
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Ludu mój ludu
Siedl. 133
A:


Pd:
Bliskie jest królestwo Boże
Siedl. 97
K:
Ty któryś gorzko
Siedl. 147

U:
Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany
---
Z:
Stała Matka Boleściwa
Siedl. 146
2017-03-22
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Jezu Chryste, Panie miły
A:

Pd:
Zawitaj Ukrzyżowany
K:
O Krwi Najdroższa
O Święta Uczto

U:
Ojcze, chwała Tobie
Z:
Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany
2017-03-21
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Nasze plany i nadzieje
A:

Pd:
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
K:
Panie dobry jak chleb

U:
Dzięki o Panie
Z:
Ogrodzie Oliwny
2017-03-21
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Witaj Krzyżu Zwycięski
Siedl. 151
A:


Pd:
Bądź mi litościw
Siedl. 96
K:
O Jezu Jezu ja proszę
---

U:
Tyś do serca mego wstąpił Boże
---
Z:
Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony
Siedl. 129
2017-03-20
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Józefie święty patronie
Siedl. 411
A:


Pd:
Krzyżu święty nade wszystko
Siedl. 131
K:
O Józefie Ukochany
Siedl. 412

U:
W Swe ramiona mnie weź
---
Z:
Szczęśliwy kto sobie patrona
Siedl. 414
2017-03-20
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Pod Twą obronę
A:

Pd:
Kto się w opiekę
K:
Na Ucztę Pana
Panie dobry jak chleb

U:
Serca nasze pełne Boga
Z:
Święty Józefie, Patronie nasz
2017-03-19
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Ogrodzie Oliwny
Siedl. 138
A:


Pd:
Krzyżu Mój Krzyżu
Siedl. 130
K:
Witam Cię Witam
Siedl. 282

U:
Tam na wzgórzu stał stary szorstki Krzyż
---
Z:
W Krzyżu Cierpienie
Siedl. 148
2017-03-19
(D)
O:
Eryk
Pm:
numery pieśni z chorału śląskiego
W:
Jakże pójdziemy za Tobą
115
A:


Pd:
Przystąpcie bliżej grzesznicy
120
K:
Jezu, Jezu do mnie przyjdź
230
Kochajmy Pana
318
U:
Przed oczy Twoje Panie
119
Z:
Gdy ja sobie tak rozważam
127
2017-03-18
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Kto się w opiekę
A:

Pd:
Wisi na krzyżu
K:
Na Ucztę Pana

U:
Jezu, zostań w nas
Z:
Matko Najświętsza
2017-03-18
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Zawitaj Ukrzyżowany
Siedl. 153
A:


Pd:
Pokładam w Panu ufność mą
Siedl. 110
K:
Oto Jezus umiera
Siedl. 140

U:
Jezu mój Jezu
---
Z:
Dobranoc Głowo Święta
Siedl. 122
2017-03-17
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Z Twojego boku, Chryste
A:

Pd:
W krzyżu cierpienie
K:
Ja wiem w kogo ja wierzę

U:
Niech będzie chwała
Z:
Kochajmy Pana
2017-03-16
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Boże lud Twój
A:

Pd:
Z rąk kapłańskich
K:
Już przyszedł Jezus ukochany

U:
Ojcze, chwała Tobie
Z:
Już ofiara dokonana
2017-03-15
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Jezusowi cześć i chwała
A:

Pd:
Krzyżu Święty nade wszystko
K:
Witam Cię witam

U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z:
O Panie, Tyś moim Pasterzem
2017-03-14
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Boże w dobroci
A:

Pd:
Krzyżu Święty nade wszystko
K:
O Krwi Najdroższa

U:
Niech będzie chwała
Z:
Wisi na krzyżu
2017-03-13
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Bądź mi litościw
A:

Pd:
Ogrodzie Oliwny
K:
Bądźże pozdrowiona

U:
Wszystko Tobie
Z:
Ach, mój Jezu
2017-03-12
(D)
O:
LIDKA SCHOLA PŁAW
Pm:

W:
WISI NA KRZYŻU
A:

Pd:
LUDU MÓJ LUDU
K:
PRAWDA JEDYNA/WITAJ POKARMIE

U:
OGRODZIE OLIWNY
Z:
POD TWĄ OBRONĘ
2017-03-12
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Jezu Chryste Panie miły
Siedl. 124
A:


Pd:
Pozwól mi Twe Męki śpiewać
Siedl. 143
K:
O Krwi Najdroższa
Siedl. 137

U:
Jezu Tyś Jest Światłością
Siedl. 765
Z:
Stała Matka Boleściwa
Siedl. 146
2017-03-12
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Nasze plany i nadzieje
A:

Pd:
Trwajmy mocni w wierze
K:
Na Ucztę Pana
O Krwi najdroższa

U:
Niech z serc popłynie wdzięczny śpiew
Z:
W krzyżu cierpienie
2017-03-12
(D)
O:

Pm:

W:
W Krzyżu cierpienie
A:

Pd:
Do Ciebie Panie pokornie wołamy
K:
Panie dobry jak chleb

U:
Niech żyje Jezus
Z:
Krzyżu Chrystusa
2017-03-11
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Matko Najświętsza
A:

Pd:
Ogrodzie Oliwny
K:
Panie, pragnienia ludzkich serc

U:
Dzięki o Panie
Z:
Usłysz Bożej Matki głos
2017-03-10
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Wisi na krzyżu
A:

Pd:
W krzyżu cierpienie
K:
Już przyszedł Jezus ukochany

U:
Jezusowi cześć i chwała
Z:
Twemu Sercu
2017-03-09
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Pod Twą obronę
A:

Pd:
Jezus przez życie mnie wiedzie
K:
Pan Jezus już się zbliża

U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z:
Pewnej nocy łzy z oczu mych
2017-03-08
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Ludu, mój ludu
A:

Pd:
Jezu Chryste, Panie miły
K:
Idzie, idzie Bóg prawdziwy

U:
Serca nasze pełne Boga
Z:
Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany
2017-03-08
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Jezu Chryste Panie miły
Siedl. 124
A:


Pd:
Pan Jezus grzechy nasze
Siedl. 109
K:
Wydawajcie owoce godne nawrócenia
Siedl. 114

U:
Nocą Ogród Oliwny
---
Z:
Króla wznoszą się znamiona
Siedl. 128
2017-03-07
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Boże w dobroci
A:

Pd:
Krzyżu Święty nade wszystko
K:
O Krwi Najdroższa

U:
Jezusowi cześć i chwała
Z:
Wisi na krzyżu
2017-03-07
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Ogrodzie Oliwny
Siedl. 138
A:


Pd:
O Jezu Jezu ja proszę
---
K:
Cuda nad cuda pod postacią Chleba
---

U:
Wielbić Pana Chcę
Siedl. 776
Z:
Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony
Siedl. 129
2017-03-06
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Nasze plany i nadzieje
A:

Pd:
Krzyżu Chrystusa
K:
Pan wieczernik przygotował

U:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Z:
Bądź mi litościw
2017-03-06
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Nawróć się ludu
Siedl. 106
A:


Pd:
Ach mój Jezu jak ty klęczysz
Siedl. 120
K:
O Krwi Najdroższa
Siedl. 137

U:
Jezu mój Jezu
---
Z:
W swe ramiona mnie weź
---
2017-03-05
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Bądź mi litościw
Siedl. 96
A:


Pd:
O Krwi Najdroższa
Siedl. 137
K:
Witam Cię Witam
Siedl. 282

U:
Dziękujmy mu za miłość
---
Z:
W Krzyżu Cierpienie
Siedl. 148
2017-03-05
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Abba Ojcze
A:

Pd:
Kto się w opiekę
K:
Zbliżam się w pokorze

U:
Ojcze, chwała Tobie
Z:
Ogrodzie Oliwny
2017-03-04
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Witaj jasny Królewiczu
---
A:


Pd:
Boże litościwy zmiłuj się nade mną
Siedl. 100
K:
Witam Cię Witam
Siedl. 282

U:
Uwielbiamy Cię Jezu Baranku nasz
---
Z:
Dobranoc Głowo Święta
Siedl. 122
2017-03-04
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Być bliżej Ciebie chcę
A:

Pd:
O Ty Przedwieczny
K:
Pan Jezus już się zbliża

U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z:
Maryjo, ja Twe dziecię
2017-03-03
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Nawróć się Ludu
Siedl. 106
A:


Pd:
Serce me do Ciebie wznoszę
Siedl. 112
K:
Niechaj Serce Jezusowe będzie pochwalone
---

U:
Serce Jezusa proszę najgoręcej
Siedl. 299
Z:
Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony
Siedl. 129
2017-03-03
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
W krzyżu cierpienie
A:

Pd:
Ach, mój Jezu
K:
Zbliżam się w pokorze

U:
Serca nasze pełne Boga
Z:
Jezu Chryste, Panie miły
2017-03-02
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Bądź mi litościw
Siedl. 96
A:


Pd:
Do Ciebie Panie
Siedl. 104
K:
Zbliżam się w pokorze
Siedl. 283

U:
Ta Krew z grzechu obmywa mnie
---
Z:
Stała Matka Boleściwa
Siedl. 146
2017-03-02
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Krzyżu Chrystusa
A:

Pd:
Boże w dobroci
K:
Już przyszedł Jezus ukochany

U:
Niech z serc popłynie wdzięczny śpiew
Z:
Krzyżu Święty nade wszystko
2017-03-01
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Bądź mi litościw
Siedl. 96
A:
Posypanie głów: Posypmy głowy popiołem (Siedl. 95)/O człowiecze wspomnij sobie (Siedl. 94)/O Jezu Jezu ja proszę (---)

Pd:
Zmiłuj się Stwórco
Siedl. 118
K:
U Drzwi Twoich
Siedl. 277
Witam Cię Witam
Siedl. 282
Wydawajcie owoce
Siedl. 114
U:
Duszo Chrystusowa
Siedl. 237
Z:
Któryś za nas cierpiał rany
Siedl. 132
2017-03-01
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Boże w dobroci
A:
Posypanie popiołem: Posypmy głowy popiołem, Z tej biednej ziemi, Ludu mój ludu
Pd:
Kto się w opiekę
K:
Witam Cię witam
O Krwi najdroższa

U:
Chwalmy niewysłowiony
Z:
Com przyrzekł Bogu
2017-02-28
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Jezus przez życie mnie wiedzie
A:

Pd:
Bóg jest miłością
K:
Ja wiem w kogo ja wierzę

U:
Dzięki o Panie
Z:
Idźmy, tulmy się jak dziatki
2017-02-28
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Liczę na Ciebie Ojcze
---
A:


Pd:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Siedl. 622
K:
Upadnij na kolana
Siedl. 278

U:
O Boże Dzięki Ci Składamy
Siedl. 704
Z:
Abba Ojcze
---
2017-02-27
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Chrystus, Chrystus
A:

Pd:
Trwajmy mocni w wierze
K:
O Święta Uczto

U:
Jezu, zostań w nas
Z:
Ciebie na wieki
2017-02-27
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Ojcze z Niebios
Siedl. 611
A:


Pd:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Siedl. 535
K:
Jezusa ukrytego
Siedl. 247

U:
Niech zawsze i wszędzie
Siedl. 253
Z:
Matko Najświętsza
Siedl. 355
2017-02-26
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Bóg nad swym ludem zmiłował się
A:

Pd:
Pod Twą obronę
K:
Jeden chleb

U:
Jezusowi cześć i chwała
Z:
Głoś Imię Pana
2017-02-26
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Kto się w opiekę
Siedl. 608
A:


Pd:
Pan Mój Wódz i Pasterz
Siedl. 615
K:
Zbliżam się w pokorze
Siedl. 283

U:
Tobie chwała Jezu Królu naszych serc
---
Z:
Idziesz przez wieki
Siedl. 312
2017-02-25
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Bogurodzica
A:

Pd:
Gwiazdo zaranna
K:
U drzwi Twoich

U:
Jezu, zostań w nas
Z:
Już od rana rozśpiewana
2017-02-25
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Z tej biednej ziemii
Siedl. 305
A:


Pd:
Czego chcesz od nas Panie
Siedl. 599
K:
O Jezu w Hostii Białej
---

U:
Niech będzie chwała
---
Z:
Jak szczęśliwa Polska cała
Siedl. 340
2017-02-24
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Abba Ojcze
A:

Pd:
Króluj nam, Chryste
K:
Zbliżam się w pokorze

U:
Niech będzie chwała
Z:
Królowej Anielskiej
2017-02-23
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Niechaj z nami będzie Pan
A:

Pd:
Trwajmy mocni w wierze
K:
Idzie, idzie Bóg prawdziwy

U:
Serca nasze pełne Boga
Z:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
2017-02-22
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Chrystus Wodzem
A:

Pd:
Wy jesteście na ziemi światłem Mym
K:
Panie dobry jak chleb

U:
Cóż Ci Jezu damy
Z:
Weź w swą opiekę
2017-02-21
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Jezus przez życie mnie wiedzie
A:

Pd:
Króluj nam, Chryste
K:
Bądźże pozdrowiona

U:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Z:
Pod Twą obronę
2017-02-20
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Boże lud Twój
A:

Pd:
Z rąk kapłańskich
K:
Jeden chleb

U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z:
Już ofiara dokonana
2017-02-19
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Chrystus, Chrystus
A:

Pd:
Kto się w opiekę
K:
Pan Jezus już się zbliża

U:
Wszystko Tobie
Z:
Ojcze z niebios
2017-02-19
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Z tej biednej ziemii
Siedl. 305
A:


Pd:
W każdym strapieniu
Siedl. 209
K:
Kłaniam się Tobie
Siedl. 251

U:
O cuda cuda
---
Z:
Czarna Madonno
---
2017-02-18
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Ojcze z niebios
A:

Pd:
Już od rana rozśpiewana
K:
Jezusa ukrytego

U:
Wszystko Tobie
Z:
Czarna Madonna
2017-02-18
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Boże zmiłuj się nad nami
Siedl. 592
A:


Pd:
Głoś Imię Pana
Siedl. 604
K:
Witaj Pokaramie
Siedl. 281

U:
Już przyszedł Jezus ukochany
---
Z:
Bóg nad swym ludem
Siedl. 309
2017-02-17
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Ty, Boże wszystko wiesz
A:

Pd:
Króluj nam, Chryste
K:
Już przyszedł Jezus ukochany

U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z:
Pobłogosław, Jezu drogi
2017-02-16
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Nasze plany i nadzieje
A:

Pd:
Jezus przez życie mnie wiedzie
K:
O mój Jezu w Hostii skryty

U:
Serca nasze pełne Boga
Z:
Niech dziś z naszych serc i dusz
2017-02-15
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Głoś Imię Pana
A:

Pd:
Zobaczcie jak wielką miłość
K:
Idzie, idzie Bóg prawdziwy

U:
Niech będzie chwała
Z:
Idźmy, tulmy się jak dziatki
2017-02-14
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Idźcie na cały świat
A:

Pd:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
K:
Już przyszedł Jezus ukochany

U:
Ojcze, chwała Tobie
Z:
Ciebie całą duszą pragnę
2017-02-14
(D)
O:
Jakub.K
Pm:

W:
Głoś imię Pana.
A:

Pd:
Być bliżej Ciebie chcę.
K:
O Panie Ty nam dajesz.

U:
Chwalcie Pana wszyscy.
Z:
Bóg nad swym ludem.
2017-02-13
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Ojcze z Niebios
Siedl. 611
A:


Pd:
Wszystkie narody świata
Siedl. 630
K:
Jezu miłości Twej
Siedl. 245

U:
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
Siedl. 702
Z:
Najświętsze Serce Boże
Siedl. 291
2017-02-13
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Nie rzucim Chryste
A:

Pd:
Ciebie całą duszą pragnę
K:
Chwalmy niewysłowiony

U:
Niech będzie chwała
Z:
Kochajmy Pana
2017-02-12
(D)
O:
JG
Pm:

W:
Być bliżej Ciebie chcę
A:

Pd:
Przykazanie nowe
K:
Pan Jezus już się zbliża
Kłaniam się Tobie

U:
Wszystko tobie oddać pragnę
Z:
Z tej biednej ziemi
2017-02-12
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Chrystus Wodzem
A:

Pd:
Trwajmy mocni w wierze
K:
Zbliżam się w pokorze

U:
Jezu, zostań w nas
Z:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
2017-02-12
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Boże w dobroci
Siedl. 102
A:


Pd:
Jezu dobry i cichy
Siedl. 287
K:
Panie dobry jak chleb
Siedl. 264

U:
Chleb Niebiański
---
Z:
Anielską pieśń dzwon grał
Siedl. 319
2017-02-11
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Gwiazdo zaranna
A:

Pd:
Gdy nas ogarnie trwoga
K:
Pan wieczernik przygotował

U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z:
Po górach dolinach
2017-02-11
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Anielską pieśń dzwon grał
Siedl. 319
A:


Pd:
Cześć Maryi
Siedl. 329
K:
Chrystus Pan karmi nas
Siedl. 701

U:
Niech będzie Bóg uwielbiony
Siedl. 252
Z:
Po górach dolinach
Siedl. 379
2017-02-11
(D)
O:
Robert
Pm:
Anioł Pański
W:
O szczęśliwe góry
Po górach, dolinach
A:

Pd:
Przeradosna a miłosna
K:
Daj mi Jezusa

U:
W sakramencie
Z:
Niech nam błogosławi
2017-02-10
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Abba Ojcze
A:

Pd:
Być bliżej Ciebie chcę
K:
Idzie, idzie Bóg prawdziwy

U:
Niech z serc popłynie wdzięczny śpiew
Z:
Cześć Maryi
2017-02-10
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
O Patronko święta w niebie
Siedl. 579
A:


Pd:
Miłujcie się wzajemnie
---
K:
Oto Święte Ciało Pana
Siedl. 260

U:
Miłosierdzie Boże w Sercu Jezusa wcielone
---
Z:
Twemu Sercu cześć składamy
Siedl. 303
2017-02-09
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Boże lud Twój
A:

Pd:
Z rąk kapłańskich
K:
Panie, pragnienia ludzkich serc

U:
Niech będzie chwała
Z:
Już ofiara dokonana
2017-02-08
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Niechaj z nami będzie Pan
A:

Pd:
Nasze plany i nadzieje
K:
Ty Boże wszystko wiesz

U:
Serca nasze pełne Boga
Z:
Jezus przez życie mnie wiedzie
2017-02-07
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Głoś Imię Pana
A:

Pd:
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
K:
Jezusa ukrytego

U:
Duszo Chrystusowa uświęć mnie
Z:
Nasz Pan jest Dobrym Pasterzem
2017-02-07
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Jezu Ty każesz weselić się
Siedl. 606
A:


Pd:
Czego chcesz od nas Panie
Siedl. 599
K:
Panie zostań z nami
---

U:
O Boże dzięki Ci składamy
Siedl. 704
Z:
Błogosław Panie nas
Siedl. 586
2017-02-06
(D)
O:
Piotr Cichosz
Pm:

W:
Boże w dobroci
A:

Pd:
Bóg jest miłością
K:
U drzwi Twoich

U:
chwila ciszy
Z:
Serdeczna Matko
2017-02-06
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
O Panie Tyś moim Pasterzem
Siedl. 612
A:


Pd:
Głoś Imię Pana
Siedl. 604
K:
O mój Jezu w Hostii skryty
Siedl. 257

U:
W cieniu Twoich rąk
---
Z:
Złącz Panie miłujących Cię
Siedl. 634
2017-02-06
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Nie rzucim Chryste
A:

Pd:
O Panie, Tyś moim Pasterzem
K:
Panie, pragnienia ludzkich serc

U:
Wszystko Tobie
Z:
Ojcze z niebios
2017-02-05
(N)
2017-02-05
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Pójdźmy do Pana
Siedl. 619
A:


Pd:
Dobry Panie uczyń z nas narzędzia
---
K:
Bądźże pozdrowiona
Siedl. 233

U:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Siedl. 622
Z:
Abba Ojcze
---
2017-02-05
(D)
O:
Emilia W.
Pm:

W:
Głoś Imię Pana
A:

Pd:
Gdzie miłość wzajemna
K:
idzie idzie Bog prawdziwy

U:
skosztujcie i zobaczcie
Z:
Wy jesteście na ziemi światłem mym
2017-02-05
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Pod Twą obronę
A:

Pd:
Wy jesteście na ziemi światłem Mym
K:
Jeden chleb

U:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Z:
Pobłogosław, Jezu drogi
2017-02-04
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Gwiazdo zaranna
A:

Pd:
Już od rana rozśpiewana
K:
Już przyszedł Jezus ukochany

U:
Jezu, zostań w nas
Z:
Maryjo, ja Twe dziecię
2017-02-04
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Gwiazdo zaranna śliczna Jutrzenko
Siedl. 338
A:


Pd:
Z rąk kapłańskich
Siedl. 688
K:
Jezusa ukrytego
Siedl. 247

U:
Boże mój Boże szukam Ciebie
---
Z:
Idźmy tulmy się
Siedl. 339
2017-02-03
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Kochajmy Pana
A:

Pd:
Pójdź do Jezusa
K:
O Święta Uczto

U:
Cóż Ci, Jezu damy
Z:
Twemu Sercu
2017-02-03
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Kochajmy Pana
Siedl. 290
A:


Pd:
O niewysłowione szczęście zajaśniało
Siedl. 296
K:
Cóż Ci Jezu damy
Siedl. 598

U:
Serce Jezusowe nad nami zmiłuj się
---
Z:
Pobłogosław Jezu drogi
Siedl. 298
2017-02-02
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Gdy się Chrystus rodzi
A:
Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje
Pd:
Gdy śliczna Panna
K:
Przybieżeli do Betlejem

U:
Jezusa narodzonego
Z:
Bóg się rodzi
2017-02-02
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Gdy się Chrystus rodzi
Siedl. 48
A:


Pd:
Tron twój Syjonie
Siedl. 91
K:
Pójdźmy wszyscy do stajenki
Siedl. 60
Gdy śliczna Panna
Siedl. 7D

U:
Tryumfy Króla Niebieskiego
Siedl. 68
Z:
Bóg się rodzi moc truchleje
Siedl. 37
2017-02-01
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Chrystus Wodzem
A:

Pd:
Jezus przez życie mnie wiedzie
K:
Bądźże pozdrowiona

U:
Niech z serc popłynie wdzięczny śpiew
Z:
Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką
2017-01-31
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Króluj nam Chryste
A:

Pd:
O Panie, Tyś moim Pasterzem
K:
Panie dobry jak chleb

U:
Wszystko Tobie
Z:
Tryumfy Króla Niebieskiego
2017-01-30
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Boże lud Twój
A:

Pd:
Z rąk kapłańskich
K:
Idzie, idzie Bóg prawdziwy

U:
Serca nasze pełne Boga
Z:
Już ofiara dokonana
2017-01-29
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Pod Twą Obronę
Siedl. 617
A:


Pd:
O Gwiazdo Betlejemska
Siedl. 55
K:
Jezusa ukrytego
Siedl. 247

U:
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
Siedl. 702
Z:
Tryumfy Króla Niebieskiego
Siedl. 68
2017-01-29
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Abba Ojcze
A:

Pd:
Kto się w opiekę
K:
Błogosławieni ubodzy w duchu

U:
Wszystko Tobie
Z:
Gdy śliczna Panna
2017-01-28
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Kto się w opiekę
Siedl. 608
A:


Pd:
Pan mój Wódz i Pasterz
Siedl. 615
K:
Witaj Pokarmie
Siedl. 281

U:
Lulajże Jezuniu
Siedl. 13D
Z:
A wczora z wieczora
Siedl. 31
2017-01-28
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Ludu Kapłański
A:

Pd:
Bracia patrzcie jeno
K:
Zbliżam się w pokorze

U:
Jezusowi cześć i chwała
Z:
Jezusa narodzonego
2017-01-27
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Kochajmy Pana
Siedl. 290
A:


Pd:
Nie było miejsca dla Ciebie
Siedl. 19D
K:
Jezu w Hostii Utajony
Siedl. 246

U:
Boże mój Boże szukam Ciebie
---
Z:
Gdy się Chrystus rodzi
Siedl. 48
2017-01-27
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Boże w dobroci
A:

Pd:
Ojcze z niebios
K:
Pan Jezus już się zbliża

U:
Niech z serc popłynie wdzięczny śpiew
Z:
Gdy śliczna Panna
2017-01-26
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Idźcie na cały świat
Siedl. 222
A:


Pd:
Pasterze mili coście widzieli
Siedl. 59
K:
Bądźże pozdrowiona
Siedl. 233

U:
Dzięki o Panie
Siedl. 601
Z:
Bóg się rodzi moc truchleje
Siedl. 37
2017-01-26
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Niechaj z nami będzie Pan
A:

Pd:
Bóg się z Panny narodził
K:
Idzie, idzie Bóg prawdziwy

U:
Wszystko Tobie
Z:
Boże mocny, Boże cudów
2017-01-25
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Niezbadany ślad Twych dróg
Siedl. 428
A:


Pd:
Boże obdarz Kościół Twój
Siedl. 591
K:
Dzisiaj w Betlejem
Siedl. 47

U:
Pieśń wdzięczności śpiewaj Panu
---
Z:
Tryumfy Króla Niebieskiego
Siedl. 68
2017-01-25
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Dziś wzywam was, bracia najmilsi
A:

Pd:
W żłobie leży
K:
Zbliżam się w pokorze

U:
Niech będzie chwała
Z:
Mędrcy świata
2017-01-24
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
O Panie Tyś moim Pasterzem
Siedl. 612
A:


Pd:
Pójdźmy wszyscy do stajenki
Siedl. 60
K:
Zbliżam się w pokorze
Siedl. 283

U:
Będę śpiewał Tobie mocy moja
---
Z:
Z narodzenia Pana
Siedl. 74
2017-01-24
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Ty, Boże wszystko wiesz
A:

Pd:
Ach witajże pożądana
K:
Jezusa ukrytego

U:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Z:
Niepojęte dary dla nas daje
2017-01-23
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Spojrzyj z nieba wysokiego
Siedl. 625
A:


Pd:
Mizerna cicha
Siedl. 50
K:
Jeden chleb
Siedl. 242

U:
Niech będzie chwała
---
Z:
Przybieżeli do Betlejem pasterze
Siedl. 62
2017-01-23
(D)
O:
Renata
Pm:

W:
Jeden jest tylko Pan
A:

Pd:
Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje
K:
Przybieżeli do Betlejem

U:
Bóg się z Panny narodził
Z:
Tryumfy Króla Niebieskiego
2017-01-22
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Barka
A:

Pd:
Trwajmy mocni w wierze
K:
Bądźże pozdrowiona

U:
Dzięki o Panie
Z:
Do szopy, hej pasterze
2017-01-22
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Anioł Pasterzom Mówił
Siedl. 36
A:


Pd:
Mizerna Cicha
Siedl. 50
K:
Przystąpmy do szopy
Siedl. 63

U:
A wczora z wieczora
Siedl. 31
Z:
Gdy się Chrystus rodzi
Siedl. 48
2017-01-22
(D)
O:
młody
Pm:

W:
Anioł pasterzom mówił
A:

Pd:
barka
K:
być bliżej ciebie chcę

U:
gdy się chrystus rodzi
Z:
wiele jest serc
2017-01-21
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Być bliżej Ciebie chcę
A:

Pd:
O Panie, Tyś moim Pasterzem
K:
U drzwi Twoich

U:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Z:
Anioł pasterzom mówił
2017-01-21
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Pójdźmy wszyscy do stajenki
Siedl. 60
A:


Pd:
Wesołą nowinę bracia słuchajcie
Siedl. 70
K:
Ach ubogi Żłobie
Siedl. 32

U:
Nie było miejsca dla Ciebie
Siedl. 19D
Z:
Józefie stajenki nie szukaj
---
2017-01-20
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Króluj nam Chryste
A:

Pd:
Do szopy, hej pasterze
K:
Idzie, idzie Bóg prawdziwy

U:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Z:
Anioł pasterzom mówił
2017-01-19
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Bogurodzica
A:

Pd:
Wesołą nowinę
K:
Pan Jezus już się zbliża

U:
Wszystko Tobie
Z:
Pod Twą obronę
2017-01-19
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Dzisiaj w Betlejem
Siedl. 47
A:


Pd:
Anioł Pasterzom Mówił
Siedl. 36
K:
O Gwiazdo Betlejemska
Siedl. 55

U:
Szczęśliwa Kolebko
---
Z:
Bóg się rodzi moc truchleje
Siedl. 37
2017-01-18
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Chrystus, Chrystus
A:

Pd:
Gdy śliczna Panna
K:
Już przyszedł Jezus ukochany

U:
Ojcze, chwała Tobie
Z:
Tryumfy Króla Niebieskiego
2017-01-18
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Z narodzenia Pana
Siedl. 74
A:


Pd:
Jezusa narodzonego wszyscy witajmy
Siedl. 49
K:
O Gwiazdo Betlejemska
Siedl. 55

U:
Mizerna Cicha
Siedl. 50
Z:
Gdy się Chrystus rodzi
Siedl. 48
2017-01-17
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Jezus przez życie mnie wiedzie
A:

Pd:
Cicha noc
K:
Jeden chleb

U:
Jezu, zostań w nas
Z:
Jezus malusienki
2017-01-17
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Józefie stajenki nie szukaj
---
A:


Pd:
Nie było miejsca dla Ciebie
Siedl. 19D
K:
Pójdźmy wszyscy do stajenki
Siedl. 60

U:
Lulajże Jezuniu
Siedl. 13D
Z:
Tryumfy Króla Niebieskiego
Siedl. 68
2017-01-16
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Kto się w opiekę
A:

Pd:
Bracia patrzcie jeno
K:
Jezu w Hostii utajony

U:
Niech z serc popłynie wdzięczny śpiew
Z:
Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje
2017-01-16
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
W żłobie leży
Siedl. 69
A:


Pd:
A wczora z wieczora
Siedl. 31
K:
Jam jest dudka
---

U:
Nad Betlejem w ciemną noc
---
Z:
Dzisiaj w Betlejem
Siedl. 47
2017-01-15
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Głoś Imię Pana
A:

Pd:
Gdy się Chrystus rodzi
K:
Panie dobry jak chleb

U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z:
Pójdźmy wszyscy do stajenki
2017-01-15
(M)
O:

Pm:

W:
Duchu Ogniu
A:
Panie umocnij Naszą wiarę
Pd:
W śród nocnej ciszy
K:
O Panie Ty nam dajesz

U:
Będę śpiewał Tobie
Z:
W żłobie leży
2017-01-15
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI)
W:
Gdy się Chrystus rodzi
Siedl. 48
A:


Pd: