2018-06-14
Czwartek, bł. Michała Kozala
Pm:

W:
Bogurodzica (D)
A:

Pd:
Króluj nam, Chryste (D)
K:
Jezu w Hostii utajony (D)

U:
Ojcze, chwała Tobie (D)
Z:
Pójdźcie błogosławić Pana (D)
N: