2017-01-15
II Niedziela Zwykła A
Pm:


Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI) (D)

W:
Głoś Imię Pana (D)
Duchu Ogniu (M)
Gdy się Chrystus rodzi (D)
Siedl. 48
przyjdz z pokłonem (D)
A:

Pd:
Gdy się Chrystus rodzi (D)
W śród nocnej ciszy (M)
Wesołą nowinę (D)
Siedl. 70
niech nas ogarnie łaska (D)
K:
Panie dobry jak chleb (D)

O Panie Ty nam dajesz (M)

Pójdźmy wszyscy do stajenki (D)
Siedl. 60

nie było miejsca (D)

U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (D)
Będę śpiewał Tobie (M)
Nie było miejsca dla Ciebie (D)
Siedl. 19D
będę śpiewał tobie (D)
Z:
Pójdźmy wszyscy do stajenki (D)
W żłobie leży (M)
Z narodzenia Pana (D)
Siedl. 74
dzisiaj w betlejem (D)
N:
2017-01-15
II Niedziela Zwykła A
Pm:


Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI) (D)

W:
Głoś Imię Pana (D)
Duchu Ogniu (M)
Gdy się Chrystus rodzi (D)
Siedl. 48
przyjdz z pokłonem (D)
A:
Panie umocnij Naszą wiarę
Pd:
Gdy się Chrystus rodzi (D)
W śród nocnej ciszy (M)
Wesołą nowinę (D)
Siedl. 70
niech nas ogarnie łaska (D)
K:
Panie dobry jak chleb (D)

O Panie Ty nam dajesz (M)

Pójdźmy wszyscy do stajenki (D)
Siedl. 60

nie było miejsca (D)

U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (D)
Będę śpiewał Tobie (M)
Nie było miejsca dla Ciebie (D)
Siedl. 19D
będę śpiewał tobie (D)
Z:
Pójdźmy wszyscy do stajenki (D)
W żłobie leży (M)
Z narodzenia Pana (D)
Siedl. 74
dzisiaj w betlejem (D)
N:
2017-01-15
II Niedziela Zwykła A
Pm:


Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI) (D)

W:
Głoś Imię Pana (D)
Duchu Ogniu (M)
Gdy się Chrystus rodzi (D)
Siedl. 48
przyjdz z pokłonem (D)
A:


Pd:
Gdy się Chrystus rodzi (D)
W śród nocnej ciszy (M)
Wesołą nowinę (D)
Siedl. 70
niech nas ogarnie łaska (D)
K:
Panie dobry jak chleb (D)

O Panie Ty nam dajesz (M)

Pójdźmy wszyscy do stajenki (D)
Siedl. 60

nie było miejsca (D)

U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (D)
Będę śpiewał Tobie (M)
Nie było miejsca dla Ciebie (D)
Siedl. 19D
będę śpiewał tobie (D)
Z:
Pójdźmy wszyscy do stajenki (D)
W żłobie leży (M)
Z narodzenia Pana (D)
Siedl. 74
dzisiaj w betlejem (D)
N:
2017-01-15
II Niedziela Zwykła A
Pm:


Numery pieśni z wydania z roku 2015 (wyd. XLI) (D)

W:
Głoś Imię Pana (D)
Duchu Ogniu (M)
Gdy się Chrystus rodzi (D)
Siedl. 48
przyjdz z pokłonem (D)
A:

Pd:
Gdy się Chrystus rodzi (D)
W śród nocnej ciszy (M)
Wesołą nowinę (D)
Siedl. 70
niech nas ogarnie łaska (D)
K:
Panie dobry jak chleb (D)

O Panie Ty nam dajesz (M)

Pójdźmy wszyscy do stajenki (D)
Siedl. 60

nie było miejsca (D)

U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (D)
Będę śpiewał Tobie (M)
Nie było miejsca dla Ciebie (D)
Siedl. 19D
będę śpiewał tobie (D)
Z:
Pójdźmy wszyscy do stajenki (D)
W żłobie leży (M)
Z narodzenia Pana (D)
Siedl. 74
dzisiaj w betlejem (D)
N: