2017-01-12
Czwartek, I Tydzień ZwykłyI
Pm:

W:
Boże lud Twój (D)
A:

Pd:
Z rąk kapłańskich (D)
K:
Gdy śliczna Panna (D)

U:
Niech z serc popłynie wdzięczny śpiew (D)
Z:
Już ofiara dokonana (D)
N: