Propozycje śpiewów liturgicznych

DN – Droga do Nieba; Sd – Śpiewnik kościelny ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX; Sdl – Śpiewnik kościelny ks. J. Siedleckiego, wyd. XL; EX - śpiewnik Exultate Deo; SL – Śpiewnik liturgiczny TN KUL; SP – Skarbiec pieśni kościelnych ks. A. Reginka (Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej); Ź – Źródło. Śpiewnik do użytku parafialnego

Rodzaj mszy:

(D) - msza dla dorosłych; (M) - msza dla młodzieży; (d) - msza dla dzieci; (N) - nabożeństwo;
Wypełnij formularz

Dzień:
Tytuł:
Kolor:
Rodzaj mszy:
Opracował:
Nazwa Symbol
Śpiewy przed mszą - nauka:
Śpiew na wejście:
Aspersja:
Śpiew na przygotowanie darów:
Śpiew na komunię:


Śpiew na uwielbienie:
Śpiew na zakończenie:
Nabożeństwo:
Załącz plik:
Twoje Miasto / Parafia:
Twój mail - jeśli go podasz, będziesz mógł usunąć propozycję:
Przepisz kod z obrazka:


2017-02-28
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Jezus przez życie mnie wiedzie
A:

Pd:
Bóg jest miłością
K:
Ja wiem w kogo ja wierzę

U:
Dzięki o Panie
Z:
Idźmy, tulmy się jak dziatki
2017-02-27
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Chrystus, Chrystus
A:

Pd:
Trwajmy mocni w wierze
K:
O Święta Uczto

U:
Jezu, zostań w nas
Z:
Ciebie na wieki
2017-02-26
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Bóg nad swym ludem zmiłował się
A:

Pd:
Pod Twą obronę
K:
Jeden chleb

U:
Jezusowi cześć i chwała
Z:
Głoś Imię Pana
2017-02-25
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Bogurodzica
A:

Pd:
Gwiazdo zaranna
K:
U drzwi Twoich

U:
Jezu, zostań w nas
Z:
Już od rana rozśpiewana
2017-02-24
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Abba Ojcze
A:

Pd:
Króluj nam, Chryste
K:
Zbliżam się w pokorze

U:
Niech będzie chwała
Z:
Królowej Anielskiej
2017-02-23
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Niechaj z nami będzie Pan
A:

Pd:
Trwajmy mocni w wierze
K:
Idzie, idzie Bóg prawdziwy

U:
Serca nasze pełne Boga
Z:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
2017-02-22
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Chrystus Wodzem
A:

Pd:
Wy jesteście na ziemi światłem Mym
K:
Panie dobry jak chleb

U:
Cóż Ci Jezu damy
Z:
Weź w swą opiekę
2017-02-21
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Jezus przez życie mnie wiedzie
A:

Pd:
Króluj nam, Chryste
K:
Bądźże pozdrowiona

U:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Z:
Pod Twą obronę
2017-02-20
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Boże lud Twój
A:

Pd:
Z rąk kapłańskich
K:
Jeden chleb

U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z:
Już ofiara dokonana
2017-02-19
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Chrystus, Chrystus
A:

Pd:
Kto się w opiekę
K:
Pan Jezus już się zbliża

U:
Wszystko Tobie
Z:
Ojcze z niebios
2017-02-19
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Z tej biednej ziemii
Siedl. 305
A:


Pd:
W każdym strapieniu
Siedl. 209
K:
Kłaniam się Tobie
Siedl. 251

U:
O cuda cuda
---
Z:
Czarna Madonno
---
2017-02-18
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Ojcze z niebios
A:

Pd:
Już od rana rozśpiewana
K:
Jezusa ukrytego

U:
Wszystko Tobie
Z:
Czarna Madonna
2017-02-18
(D)
O:
Kamil
Pm:
Numery pieśni z wydania z roku 2015.
W:
Boże zmiłuj się nad nami
Siedl. 592
A:


Pd:
Głoś Imię Pana
Siedl. 604
K:
Witaj Pokaramie
Siedl. 281

U:
Już przyszedł Jezus ukochany
---
Z:
Bóg nad swym ludem
Siedl. 309
2017-02-17
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Ty, Boże wszystko wiesz
A:

Pd:
Króluj nam, Chryste
K:
Już przyszedł Jezus ukochany

U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z:
Pobłogosław, Jezu drogi
2017-02-16
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Nasze plany i nadzieje
A:

Pd:
Jezus przez życie mnie wiedzie
K:
O mój Jezu w Hostii skryty

U:
Serca nasze pełne Boga
Z:
Niech dziś z naszych serc i dusz
2017-02-15
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Głoś Imię Pana
A:

Pd:
Zobaczcie jak wielką miłość
K:
Idzie, idzie Bóg prawdziwy

U:
Niech będzie chwała
Z:
Idźmy, tulmy się jak dziatki
2017-02-14
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Idźcie na cały świat
A:

Pd:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
K:
Już przyszedł Jezus ukochany

U:
Ojcze, chwała Tobie
Z:
Ciebie całą duszą pragnę
2017-02-14
(D)
O:
Jakub.K
Pm:

W:
Głoś imię Pana.
A:

Pd:
Być bliżej Ciebie chcę.
K:
O Panie Ty nam dajesz.

U:
Chwalcie Pana wszyscy.
Z:
Bóg nad swym ludem.