Propozycje śpiewów liturgicznych

DN – Droga do Nieba; Sd – Śpiewnik kościelny ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX; Sdl – Śpiewnik kościelny ks. J. Siedleckiego, wyd. XL; EX - śpiewnik Exultate Deo; SL – Śpiewnik liturgiczny TN KUL; SP – Skarbiec pieśni kościelnych ks. A. Reginka (Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej); Ź – Źródło. Śpiewnik do użytku parafialnego

Rodzaj mszy:

(D) - msza dla dorosłych; (M) - msza dla młodzieży; (d) - msza dla dzieci; (N) - nabożeństwo;
Wypełnij formularz

Dzień:
Tytuł:
Kolor:
Rodzaj mszy:
Opracował:
Nazwa Symbol
Śpiewy przed mszą - nauka:
Śpiew na wejście:
Aspersja:
Śpiew na przygotowanie darów:
Śpiew na komunię:


Śpiew na uwielbienie:
Śpiew na zakończenie:
Nabożeństwo:
Załącz plik:
Twoje Miasto / Parafia:
Twój mail - jeśli go podasz, będziesz mógł usunąć propozycję:
Przepisz kod z obrazka:


2019-09-24
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Bóg nad swym ludem zmiłował się
A:

Pd:
Com przyrzekł Bogu
K:
Zbliżam się w pokorze

U:
Wszystko Tobie
Z:
Być bliżej Ciebie chcę
2019-09-21
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Idźcie na cały świat
A:

Pd:
Pójdź do Jezusa
K:
Bądźże pozdrowiona

U:
Godzien jesteś
Z:
Królowej Anielskiej
2019-09-20
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Ciebie całą duszą pragnę
A:

Pd:
Boże, obdarz Kościół Twój
K:
Rzućmy się wszyscy społem

U:
Dzięki, o Panie
Z:
Głoś Imię Pana
2019-09-19
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Ty, Wszechmocny Panie
A:

Pd:
Boże w dobroci
K:
Idzie, idzie Bóg Prawdziwy

U:
Niech będzie chwała
Z:
Nie rzucim Chryste
2019-09-18
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Ty, Boże wszystko wiesz
A:

Pd:
Króluj nam, Chryste
K:
Jeden chleb

U:
Ojcze, chwała Tobie
Z:
Barka
2019-09-16
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Jeden w naturze
A:

Pd:
Niechaj z nami będzie Pan
K:
Pan wieczernik przygotował

U:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Z:
O, Ty, Przedwieczny
2019-09-15
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Nasze plany i nadzieje
A:

Pd:
Bóg jest miłością
K:
Pan Jezus już się zbliża

U:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Z:
Weź w swą opiekę
2019-09-14
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Króla wznoszą się znamiona
A:

Pd:
Krzyżu Chrystusa
K:
Witam Cię, witam

U:
Jezu, zostań w nas
Z:
Nie zdejmę krzyża z mojej ściany
2019-09-13
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Nie rzucim, Chryste
A:

Pd:
Ojcze z niebios
K:
Już przyszedł Jezus ukochany

U:
Coż Ci, Jezu damy
Z:
Niepokalana Słoneczna Pani
2019-09-11
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Błogosławieni ubodzy w duchu
A:

Pd:
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
K:
Panie dobry jak chleb

U:
Ojcze, chwała Tobie
Z:
Każda żyjąca dusza
2019-09-10
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
O, Panie, Tyś moim Pasterzem
A:

Pd:
Boże w dobroci
K:
Chwalmy niewysłowiony

U:
Niech będzie chwała
Z:
Przyjdźcie do mnie wszyscy
2019-09-09
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Jezus przez życie mnie wiedzie
A:

Pd:
Zobaczcie jak wielką miłość
K:
Jeden chleb

U:
Serca nasze
Z:
Matko Niebieskiego Pana