Propozycje śpiewów liturgicznych

DN – Droga do Nieba; Sd – Śpiewnik kościelny ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX; Sdl – Śpiewnik kościelny ks. J. Siedleckiego, wyd. XL; EX - śpiewnik Exultate Deo; SL – Śpiewnik liturgiczny TN KUL; SP – Skarbiec pieśni kościelnych ks. A. Reginka (Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej); Ź – Źródło. Śpiewnik do użytku parafialnego

Rodzaj mszy:

(D) - msza dla dorosłych; (M) - msza dla młodzieży; (d) - msza dla dzieci; (N) - nabożeństwo;
Wypełnij formularz

Dzień:
Tytuł:
Kolor:
Rodzaj mszy:
Opracował:
Nazwa Symbol
Śpiewy przed mszą - nauka:
Śpiew na wejście:
Aspersja:
Śpiew na przygotowanie darów:
Śpiew na komunię:


Śpiew na uwielbienie:
Śpiew na zakończenie:
Nabożeństwo:
Załącz plik:
Twoje Miasto / Parafia:
Twój mail - jeśli go podasz, będziesz mógł usunąć propozycję:
Przepisz kod z obrazka:


2019-11-16
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Bogurodzica
A:

Pd:
Już od rana rozśpiewana
K:
O, Święta Uczto

U:
Serca nasze
Z:
Maryjo, ja Twe dziecię
2019-11-15
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Abba Ojcze
A:

Pd:
Jezus przez życie mnie wiedzie
K:
Bądźże pozdrowiona

U:
Duszo Chrystusowa
Z:
Twemu Sercu
2019-11-14
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Boże, lud Twój
A:

Pd:
Z rąk kapłańskich
K:
Zbliżam się w pokorze

U:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Z:
Już ofiara dokonana
2019-11-13
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Pójdź do Jezusa
A:

Pd:
Z tej beidnej ziemi
K:
Pan wieczernik przygotował

U:
Dzięki, o Panie
Z:
Nie rzucim Chryste
2019-11-12
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Kto się w opiekę
A:

Pd:
Ojcze z niebios
K:
Ja wiem w kogo ja wierzę

U:
Wszystko Tobie
Z:
Jasnogórska można Pani
2019-11-11
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Nasze plany i nadzieje
A:

Pd:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
K:
Już przyszedł Jezus ukochany

U:
Ojcze, chwała Tobie
Z:
Boże coś Polskę
2019-11-11
(D)
O:
Katarzyna
Pm:

W:
Nie rzucim, Chryste
A:

Pd:
Gdzie miłość wzajemna
K:
Panie, pragnienia ludzkich serc

U:
Jest jedno ciało
Jesteś Królem
Z:
Boże, coś Polskę
2019-11-10
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
O, Przedwieczny nasz Panie i Boże
A:

Pd:
Pod Twą obronę
K:
Panie dobry jak chleb

U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z:
Boże, zmiłuj się nad nami
2019-11-10
(M)
O:
Katarzyna
Pm:

W:
Jezus przez życie mnie wiedzie
A:

Pd:
Każdy spragniony
K:
Idzie mój Pan
Jeden chleb

U:
Kocham Ciebie, Jezu
Z:
Jak szczęśliwa Polska cała
2019-11-09
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Chrystus Chrystus
A:

Pd:
Bóg jest miłością
K:
Już przyszedł Jezus ukochany

U:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Z:
Króluj nam, Chryste
2019-11-08
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Niech dziś z naszych serc i dusz
A:

Pd:
Kochajmy Pana
K:
Ja wiem w kogo ja wierzę

U:
Coż Ci, Jezu damy
Z:
Pobłogosław, Jezu Drogi
2019-11-07
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Nasz Pan jest Dobrym Pasterzem
A:

Pd:
Niechaj z nami będzie Pan
K:
Pójdź do Jezusa

U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z:
Ciebie całą duszą pragnę
2019-11-06
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Nasze plany i nadzieje
A:

Pd:
Idźcie na cały świat
K:
Jezu w Hostii utajony

U:
Czego chcesz od nas, Panie
Z:
Usłysz Bożej Matki głos
2019-11-05
(D)
O:
ks. Władysław Kołtowski TChr.
Pm:

W:
Boże, lud Twój
A:

Pd:
Z rąk kapłańskich
K:
Idzie, idzie Bóg Prawdziwy

U:
Serca nasze
Z:
Już ofiara dokonana